Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, Telefón: 037/ 6922 911, Fax: 037/ 6580 262, E-mail: info@unsk.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Dokumenty Nitrianskeho samosprávneho kraja

Posledná aktualizácia: 29.09.2014

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Dokumenty Nitrianskeho samosprávneho kraja

Program rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja  

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja svojím uznesením č. 236/2012 zo dňa 8. októbra 2012 schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012 – 2018. Gestorom spracovania programu bol Odbor strategických činností, Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Spracovateľom bola Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Po spracovaní návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012 – 2018 prebehol proces hodnotenia vplyvu programu na životné prostredie (SEA). Následne bolo Krajským úradom životného prostredia v Nitre vydané záverečné súhlasné stanovisko.

Program rozvoja NSK 2012-2018

 (ZIP 7,57MB)

Program rozvoja NSK 2012-2018 - správa o hodnotení strategického dokumentu

 (ZIP 2,28MB)

Záverečné stanovisko Krajského úradu životného prostredia Nitra

 (ZIP 373,71kB)

Monitoring a hodnotenie dokumentov

Úlohou priebežného monitoringu a hodnotenia (evaluácie) programu je sústredenie a vyhodnotenie informácií o vynaložených finančných prostriedkov v kontexte jednotlivých opatrení Programu rozvoja kraja. 

Výročná správa Programu rozvoja kraja 2008-2015 za rok 2009

 (ZIP 503,2kB)

Výročná správa Programu rozvoja kraja 2008-2015 za rok 2010

 (ZIP 1,42MB)

Výročná správa Programu rozvoja kraja 2008-2015 za rok 2011

 (ZIP 1,09MB)

Monitoring Stratégie rozvoja vidieka NSK za rok 2009

 (ZIP 282,71kB)

Monitoring Stratégie rozvoja vidieka NSK za rok 2010

 (ZIP 180,89kB)

Monitoring Stratégie rozvoja vidieka NSK za rok 2011

 (ZIP 175,89kB)

Strednodobé hodnotenie Stratégie rozvoja vidieka NSK

 (ZIP 712,17kB)

Regionálny operačný program  

Regionálny operačný program Slovensko (časť ROP NUTS II - Západ na roky 2004-2006)

 (ZIP 171KB)

Súčasné možnosti financovania projektov podporujúcich regionálny rozvoj v Nitrianskom kraji

 (PDF 331KB)
Regionálny akčný plán zamestnanosti Nitrianskeho samosprávneho kraja  

Regionálny akčný plán zamestnanosti NSK

 (ZIP 420KB)

Príloha 1 - Nitriansky samosprávny kraj v číslach

 (ZIP 692KB)

Príloha 2 - Strom problémov zamestnanosti NSK

 (ZIP 52KB)

Príloha 3a - Strom cieľov zamestnanosti NSK

 (ZIP 80KB)

Príloha 3b - Strom cieľov zamestnanosti NSK

 (ZIP 72KB)

Regionálna energetická koncepcia využívania poľnohospodárskej a lesníckej biomasy Nitrianskeho kraja  

Regionálna energetická koncepcia využívania poľnohospodárskej a lesníckej biomasy Nitrianskeho kraja

 (PDF 2860KB)

Regionálna inovačná stratégia NSK na roky 2014-2020  

Analytická časť RIS NSK

 (PDF 1,4MB)

Implementácia RIS NSK

 (PDF 1,4MB)

Príloha č. 1 k RIS NSK

 (PDF 733kB)

Príloha č.2 k RIS NSK

 (PDF 324kB)

Príloha č.3 k RIS NSK

 (PDF 484kB)

Stratégia rozvoja vidieka NSK 2009-2015  

Stratégia rozvoja vidieka NSK 2009-2015

 (PDF 2,2MB)

Príloha č.1 - Tabuľky SRV NSK 2009-2015

 (PDF 686KB)

Príloha č.2 - SWOT analýzy

 (PDF 134KB)

Príloha č.3 - Operačný a finančný plán

 (PDF 147KB)

Príloha č.4 - Zoznam odborníkov

 (PDF 58KB)

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod > Oblasti > Regionálny rozvoj > Dokumenty Nitrianskeho samosprávneho kraja

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:


PÄTIČKA:

Copyright © 2010 Nitriansky samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, s.r.o.

Koniec stránky.