Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domTopoľčiansky kaštiel
Dnes je Streda 02.09.2015

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2016 viac informácií tu

Oznámenie o schválení  územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja“


Nitriansky samosprávny kraj ako obstarávateľ „Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja“ oznamuje, že na mimoriadnom Zastupiteľstve NSK konanom dňa 14. januára 2008 bola Všeobecne záväzným nariadením č.1/2008 vyhlásená Záväzná časť "Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja“. Platná územnoplánovacia dokumentácia je dostupná k nahliadnutiu na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbore strategických činností, Župné námestie č.3 (Župný dom), Nitra a na internetovej stránke www.unsk.sk v oblasti Územné plánovanie.
Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja