Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, Telefón: 037/ 6922 911, Fax: 037/ 6580 262, E-mail: info@unsk.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Posledná aktualizácia: 18.04.2013

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Dňom 1. 11. 2005 Regionálne správy a údržby ciest v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja sa transformovali  z rozpočtových organizácií na akciové spoločnosti. Akciové spoločnosti boli zriadené  Zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Rozhodnutím jediného akcionára Nitrianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10. 2012 sa rozhodlo o zrušení obchodných spoločností bez likvidácie formou zlúčenia:


Dňom 01.01.2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35 960 736, ako právny nástupca zaniknutých spoločností, preberá na seba všetky práva a povinnosti zaniknutých spoločností.

V rámci Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., existujú nasledovné pracovné strediská:


Základným účelom Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. je správa a údržba ciest II. a III.triedy a pozemkov k nim patriacim vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako i majetku, ktorý jej bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti.
Ďalej v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja vykonáva tieto činnosti:

 

  

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod > Oblasti > Doprava > Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:


PÄTIČKA:

Copyright © 2010 Nitriansky samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, s.r.o.

Koniec stránky.