Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domNitra Mojmírovce
Dnes je Pondelok 31.08.2015

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2016 viac informácií tu

Nitriansky samosprávny kraj zakúpil 12 nových sypačov.

Dňa 11. novembra 2009 bolo v areáli Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. odovzdaných 12 kusov špeciálnej sypacej techniky. Riaditelia všetkých piatich Regionálnych správ ciest a údržieb a.s. prevzali symbolicky od predsedu NSK Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. kľúče od najmodernejšej techniky slúžiacej na celoročnú údržbu ciest.

Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili poslanci NRSR, poslanci Zastupiteľstva NSK, zástupcovia dodávateľa, zástupcovia RSÚC a.s. a zamestnanci ÚNSK.

Cestárska technika za 2,560 milióna Eur (77 miliónov Sk) zakúpená z úverových zdrojov NSK bola rovnomerne rozdelená podľa počtu kilometrov spravovaných ciest v rámci jednotlivých RSÚS a.s.. Nové sypače výrazne znížia priemernú vekovú hranicu techniky, ktorá sa v súčasnosti pohybuje nad úrovňou 20 rokov.

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja