Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domMost Márie Valérie v Štúrove
Dnes je Pondelok 21.04.2014

Schválené dotácie na podporu kultúry a športu na rok 2014 nájdete tu.

Novinky
Strana:
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71] 
 

Predstavenie Nitrianskeho samosprávneho kraja v družobnej župe Komárom-Ostrihom.

16.04.2014
Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu NSK , Krajské osvetové stredisko v Nitre a Vértes Agorája Tatabánya spoločne pripravili pod záštitou predsedu NSK Milana Belicu v spriatelenej župe Komárom-Ostrihom, predstavenie Nitrianskeho samosprávneho kraja s názvom Jarný pozdrav z Nitrianskeho kraja . Podujatie sa uskutočnilo v sobotu, 12. 4. 2014 v dome kultúry Vértes Agorája v Tatabányi.
 

„Mladý tvorca 2014“

14.04.2014
Nitriansky samosprávny kraj Vás pozýva na 22. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy „Mladý tvorca 2014“, ktorej je spoluorganizátorom. Výstava sa uskutoční
v dňoch 29. 04. – 30. 04. 2014 na výstavisku Agrokomlex Nitra v pavilóne M4.
 

Škola bude mať výročie

14.04.2014
Pri príležitosti blížiaceho sa 110. výročia založenia školy zorganizovala Stredná odborná škola v Šali v dňoch 31.3.- 2.4. 2014 workshopy, na ktoré pozvala žiakov deviatych tried zo základných škôl z blízkeho okolia.
Okrem prehliadky školy a jej areálu mali žiaci možnosť aktívne sa zapojiť do činností, ktoré im starostlivo pripravili majstri odbornej výchovy v spolupráci s vyučujúcimi odborných predmetov.
 

Žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch boli na praxi v Anglicku

14.04.2014
Žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Šuranoch v jarnom období každého školského roka absolvujú dvojtýždňovú súvislú prax. Obdobie praxe pripadá zvyčajne na májové týždne.
V tomto školskom roku to bolo inak. Žiaci nastúpili na prax v mesiaci marec. Prečo?
 

Ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja

10.04.2014
Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. sa dňa 9. apríla 2014 konalo v koncertnej sále Župného domu v Nitre oceňovanie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2013.
 

Kreatívni seniori z Novej Bane

08.04.2014
Slnečné lúče posledné dni teplo šteklia – lákajú na prechádzky do okolia „SVETLO“ ZSS Olichov. Potešilo sa aj 5 prijímateľov sociálnej služby pozvánke od známych seniorov z Novej Bane. Šikovné ruky členov Denného centra seniorov Lipa usporiadali výstavu svojich kreatívnych výrobkov v Ponitrianskom múzeu v Novej Bani.
 

Dve ocenenia z krajského kola SOČ pre SPŠ stavebnú Hurbanovo

07.04.2014
Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú krajských prehliadok stredoškolskej odbornej činnosti. Nebolo tomu inak ani tento rok, keď sa konal 36. ročník tejto súťaže. Dňa 31.3.2014 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo SOČ.
 

Maľované tváričky

03.04.2014
Naše dievčatá sú krásavice a ešte väčšie parádnice. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme si u nás v ZSS Harlekýn Topoľčany, v jedno marcové popoludnie aspoň na krátky čas otvorili „salón krásy - nechtové štúdio, kozmetický i kadernícky salón“.
 

Akvárium

03.04.2014
V ZSS „HARLEKÝN“ Topoľčany sa v mesiaci marec konalo tvorivé odpoludnie pod názvom “Akvárium“, do ktorého sa zapojili klienti z celého zariadenia.
 

GIMIGALÉRIA - POZVÁNKA

02.04.2014
Srdečne Vás pozývame na slávnostné predstavenie knihy s názvom:
Anikó Juhász a Dóra Juhász: Rozbité zrkadlo /Összetört tükör/
 

46. celoslovenská chemická súťaž J. Irinyiho pre stredné školy s VJM v Gymnáziu Hansa Selyeho

02.04.2014
Gymnázium Hansa Selyeho s VJM v Komárne so spoluprácou Maďarskej chemickej spoločnosti /sekcia učiteľov chémie/ už trinástykrát usporiadalo na Slovensku 13. celoslovenskú chemickú súťaž J. Irinyiho pre stredné školy s VJM.
 

Zaujímavé úspechy študenta Gymnázia Hansa Selyeho s VJM v Komárne

02.04.2014
Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj v tomto roku organizovalo celoštátnu súťaž v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku CINEAMA 2014. Táto súťaž umožňuje rozvíjať talent, technické danosti mladých tvorcov. Do tejto súťaže sa zapojil aj Péter Dóczé, ktorý je žiakom štvrtého ročníka nášho gymnázia.
 

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja oceňoval pedagógov

02.04.2014
Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho usporiadal krajské stretnutie pedagógov pri príležitosti “Dňa učiteľov“. kedy vybraní pedagogickí zamestnanci stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja prevzali z rúk predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD. „Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno – vzdelávacieho procesu a pamätnú plaketu J. A. Komenského.
 

Dotácie na podporu kultúry a športu v NSK na rok 2014

01.04.2014
Dotácie na podporu kultúry a športu na rok 2014, schválené na 3. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 24. marca 2014, v súlade s uznesením č. 40/2014.
 

Úspech mladého autoopravára SOŠ Hurbanovo

31.03.2014
Žiaci Strednej odbornej školy – Szakközépiskola , Ul. 1. mája 1, Hurbanovo sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží, kde majú možnosť prezentovať svoje vedomosti.
Cech predajcov automobilov a autoservisov pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásil v roku 2014 už 15. ročník súťaže Autoopravár Junior CASTROL. Súťaž je určená pre mladých autoopravárov. Súťažiaci majú v teoretickej časti prezentovať svoje odborné vedomosti a v praktickej časti zas svoje zručnosti – tak sa môžu postupne prebojovať od základného kola až do celoštátneho finále.
 

Žiaci Strednej priemyselnej školy, Ul. Františka Hečku 25, Levice súťažili v technickej tvorivosti v Českých Budejoviciach

31.03.2014
Na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budejoviciach sa 25. marca 2014 konala Technická olympiáda. Išlo o medzinárodné zápolenie. Súťažilo spolu 15 prác z rôznych stredných škôl technického zamerania zo Slovenskej a Českej republiky.
 

Návšteva francúzskeho veľvyslanca u predsedu NSK

28.03.2014
V stredu 26. marca navštívil v Župnom dome v Nitre predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu nový veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Didier Lopinot, ktorý do svojej funkcie oficiálne nastúpil v októbri minulého roku.
 

Úspešné KomPrax projekty žiakov SPŠ stavebnej v Hurbanove

28.03.2014
Dobrovoľníci z III.A a II.A triedy sa zapojili do KomPrax projektu pod záštitou Iuventy Bratislava. Cieľom projektu je naučiť mládež tvoriť projekty, tvoriť rozpočty, vyúčtovanie, realizovať projekt. Počas dvoch až troch víkendov žiaci absolvovali vzdelávanie , ktorého výstupom boli ich prvé projekty. Najlepšie projekty boli schválené na realizáciu a žiaci dostali finančnú podporu 200.-Eur na jeden projekt.
 

Stavebno-ekonomický odborný deň na SPŠ stavebnej v Hurbanove

28.03.2014
Predmetové komisie odborných predmetov zorganizovali dňa 18.3.2014 pre žiakov prvého až tretieho ročníka Odborný deň. Žiaci mali možnosť doplniť voje poznatky od renomovaných lektorov z praxe o najnovšie trendy v stavebníctve, naučiť sa, ako a kde získať informácie z oblasti finančníctva a zvýšiť si svoju finančnú gramotnosť.
 

Branný deň s vojakmi na SPŠ stavebnej v Hurbanove

28.03.2014
Stredná priemyselná škola stavebná usporiadala 21.03.2014 pre žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka účelové cvičenie v spolupráci s Regrutačnou skupinou personálneho úradu OS SR Nitra.
Príslušníci OS SR v zastúpení profesionálnych vojakov z Regrutačnej skupiny Protilietadlovej raketovej brigády v Nitre pripravili pre žiakov zaujímavý a poučný program.
 

archív noviniek

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
  • Tu sú zverejnené Návrhy VZN, o ktorých bude Zastupiteľstvo NSK rokovať
Aktuálne výzvy
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Elektronická podateľňa
Oznam pre občanov

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja