Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domTopoľčiansky kaštiel
Dnes je Piatok 31.10.2014

 

Novinky
Strana:
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57] 
 

Predseda NSK prijal holandského veľvyslanca

30.10.2014
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan BELICA dňa 29. októbra 2014 v utorok prijal vo svojom sídle v Župnom dome v Nitre nového veľvyslanca Holandského kráľovstva Richarda van RIJSSENA. Jeho Excelencia van Rijssen pôsobí na čele diplomatickej misie v Slovenskej republike od augusta 2013.
 

Krajská slávnosť seniorov k Mesiacu úcty k starším

30.10.2014
Myšlienkové posolstvo známej Válkovej básne Jesenná láska a skvelé vystúpenia súborov Seniorka z Jedľových Kostolian a PO-KU-SU z Tlmáč dotvorili príjemnú atmosféru Krajskej slávnosti seniorov, ktorá sa v rámci Mesiaca úcty k starším konala vo štvrtok 23. októbra v koncertnej sieni Župného domu v Nitre.
 

Metodický pokyn Lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2014

29.10.2014
pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v súvislosti s epidémiou Eboly
 

Medzi Močou a Komárnom pribudol nový úsek cyklotrasy

28.10.2014
Nový úsek cyklotrasy medzi obcou Moča a mestom Komárnom, ktorý je súčasťou cesty EUROVELO 6, bol dňa 24.10.2014 oficiálne odovzdaný do užívania .
 

Srdce, duša, radosť

28.10.2014
Dňa 24. 10. 2014 sa v Spoločenskom dome v Šuranoch uskutočnila už po deviaty raz prehliadka toho najlepšieho, čo vzniklo v neprofesionálnej kultúre na území Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2014 pod názvom Srdce, duša, radosť, ktorú usporiadalo oddelenie kultúry odboru vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Nových Zámkoch.
 

Hemoragická horúčka Ebola – usmernenie ÚVZ SR a RÚVZ v SR pre ošetrujúcich lekárov !!!

17.10.2014
V súvislosti s epidémiou Eboly odporúča Úrad verejného zdravotnictva Slovenskej republiky nasledovný postup:
 

Naďalej podporujeme náš vidiek

17.10.2014
Dňa 2. októbra 2014 zorganizoval Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja už šiesty ročník regionálnej konferencie pod názvom „Podporujme náš vidiek“ na podporu rozvoja vidieka a prístupu LEADER. Konferencia sa uskutočnila v kaštieli Mojmírovce pod záštitou Doc. Ing. M. Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 

1. miesto v celoslovenskej súťaži "Župná kalokagatia 2014" obsadilo družstvo NSK

15.10.2014
Gymnázium, Golianova 68, Nitra obsadilo 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže „ŽUPNÁ KALOKAGATIA - MLADÝ ZÁCHRANÁR 2014“, ktorá sa konala 10. októbra 2014, v Turanoch, pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja. ...
 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014 – poďakovanie z Ministerstva kultúry SR

08.10.2014
V dňoch 12. - 21. septembra 2014 sa konali Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku, ktoré už štandardne dosiahli vysokú úroveň a potvrdili, že toto podujatie patrí k významným kultúrnym podujatiam, ktoré značnou mierou prispievajú k upriameniu pozornosti širokej verejnosti na jedinečné hodnoty spoločného kultúrneho dedičstva.
 

Nitriansky samosprávny kraj má najlepšie finančné zdravie v SR

08.10.2014
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vedie rebríček krajov SR z pohľadu kvality finančného zdravia. Informáciu o tom priniesol portál sme.sk v utorok 7. októbra na základe hodnotenia hospodárenia vyšších územných celkov (VÚC) za roky 2010 - 2013 agentúrou INEKO.
 

Pozvánka na 1. stretnutie dobrovoľníkov zariadení sociálnych služieb

07.10.2014
Srdečne Vás pozývame na 1. stretnutie dobrovoľníkov zariadení sociálnych služieb v zriadovateľskej pôsobnosti NSK, ktoré sa uskutoční 5.11.2014 o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti č.20 Úradu NSK na Kupeckej ulici č.3 v Nitre
 

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor mesta Nitra Jozef Dvonč podpísali memorandum o spolupráci

30.09.2014
Memorandum o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) a mestom Nitra podpísali v utorok 30. septembra v Župnom dome v Nitre predseda NSK Milan Belica a primátor Nitry Jozef Dvonč. Partneri memoranda sa zaviazali zabezpečiť spoločnú prípravu a implementáciu regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) a integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti v súlade s princípom partnerstva, s cieľom zvýšiť úroveň hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia mesta a územia celého samosprávneho kraja.
 

Ukončenie letnej turistickej sezóny

30.09.2014
Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s mestom Nitra a Slovenskou agentúrou cestovného ruchu usporiadal pri príležitostí ukončenia letnej turistickej sezóny podujatie „Historický deň“.
 

Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu v Nitre

30.09.2014
Nitriansky samosprávny kraj sa podieľal v spolupráci s mestom Nitra, Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu a Slovenskou agentúrou cestovného ruchu na organizácii podujatia venovaného Svetovému dňu cestovného ruchu.
 

Výzva pre Olympijské festivaly Slovenska

30.09.2014
7. ročník Olympijských festivalov Slovenska vchádza do druhej fázy organizovaných športových súťaži, ktoré sú určené pre všetkých tých, ktorí si vážia olympijské myšlienky, chcú rozvíjať telo i ducha, posilňovať priateľstvo a súťaženie podľa zásad fair play. ...
 

Výzva KaHR–21DM–1402

24.09.2014
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 23. 9. 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok určený na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
 

Vyhodnotenie krajského kola súťaže stredných škôl: ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2014

23.09.2014
Odbor vzdelávania a kultúry – oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zorganizoval dňa 19.09.2014 ôsmy ročník krajského kola súťaže „Župná Kalokagatia – Mladý záchranár“. Športovo vedomostná súťaž je orientačným behom 5 členných zmiešaných družstiev na 2,8 km, v ktorej sa beží určená trať na čas po dráhe s kontrolnými stanovišťami, na ktorých sú súťažiaci preverení z teoretických a praktických vedomostí a zručností...
 

Hemoragická horúčka Ebola

19.09.2014
Ebola je ťažké akútne vírusové ochorenie človeka. U ľudí vyvoláva akútnu horúčku a je vysoko nákazlivá. Ochorenie sa prenáša priamym kontaktom s krvou, slinami, potom aj močom živých alebo mŕtvych nakazených ľudí. Napriek tomu, že riziko nakazenia pre obyvateľov Európy je nízke, všetky krajiny pristúpili k prijatiu preventívnych opatrení vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriedkavé, ale nebezpečné ochorenie.
 

Príprava stredných odborných škôl na programové obdobie 2014 - 2020

16.09.2014
Dňa 10. septembra 2014 sa na pôde SOŠ potravinárskej v Nitre konalo pracovné stretnutie štatutárnych zástupcov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a koordinátorov Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS). Zástupcovia škôl boli informovaní o cieľoch a prioritách v oblasti vzdelávania žiakov na stredných školách, ktoré budú podporené v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 ...
 

Programový manuál k OP KaHR

16.09.2014
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 12. 9. 2014 na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1.
 

archív noviniek

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja