Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domLevický hrad
Dnes je Pondelok 24.11.2014

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2014 do 31.12.2014 !!!

Novinky
Strana:
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57] 
 

Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-31DM-1401

18.11.2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 18. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31DM-1401.
 

Vyhlásenie výtvarnej súťaže "Plagát roka 2015"

18.11.2014
Odbor vzdelávania a kultúry ÚNSK pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. a v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre vyhlasuje X. ročník výtvarnej súťaže
 

Cestovné poriadky ŽSR 2014-2015 dopravne obsluhujúce NSK s platnosťou od 14.12.2014

18.11.2014
Cestovné poriadky ŽSR 2014-2015 dopravne obsluhujúce NSK s platnosťou od 14.12.2014
 

Ocenenie žiaka Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach

18.11.2014
Viac ako 80 žiakov a študentov, ktorí v uplynulom školskom roku úspešne reprezentovali Slovenskú republiku na medzinárodných predmetových olympiádach a športových či umeleckých súťažiach, si v utorok 11.11.2014 prevzalo z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho Pamätný list sv. Gorazda. Ocenenia odovzdal v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.
 

Minister školstva Peter Pellegrini ocenil žiakov Gymnázia, Golianova 68, Nitra Pamätným listom sv. Gorazda za úspešné reprezentovanie Slovenska

14.11.2014
Dňa 11. novembra 2014 udelil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini Pamätný list svätého Gorazda žiakom nášho gymnázia pri príležitosti Dňa študentstva 2014 v Bratislave.
 

Ocenenie žiaka Obchodnej akadémie v Leviciach

14.11.2014
V utorok 11.11.2014 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini ocenil žiakov a študentov za úspešné reprezentovanie Slovenska. Pamätný list sv. Gorazda si prevzal aj žiak Obchodnej akadémie Levice Dominik Kozmáli, ktorý dosiahol mimoriadne úspechy na celoslovenskej aj na európskej úrovni.
 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini odovzdal Pamätný list sv. Gorazda pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v Bratislave

13.11.2014
Medzi viac ako 80 ocenenými žiakmi, ktorí v minulom školskom roku úspešne reprezentovali SR na medzinárodnej úrovni, boli aj traja žiaci Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany ...
 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2013

10.11.2014
Vo štvrtok 6. novembra 2014 sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre uskutočnilo slávnostné odovzdávanie najvyššieho ocenenia – Ceny Nitrianskeho samosprávneho kraja. K 11 doterajším laureátom Ceny NSK pribudli v tomto roku ďalšie 3 osobnosti za rok 2013, a to kardinál Ján Chryzostom Korec, emeritný nitriansky biskup, prednosta Chirurgickej kliniky Nitrianskej fakultnej nemocnice doc. MUDr. Jozef Korček, PhD., a vysokoškolský pedagóg i známy ovocinár prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.
 

Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-21DM-1402

10.11.2014
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 4. 11. 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na efektívne využívanie energie, kód výzvy KaHR-21DM-1402. Cieľom tohto usmernenia je spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v prílohách výzvy.
 

1. stretnutie dobrovoľníkov

07.11.2014
Odbor sociálnych vecí Úradu NSK zorganizoval 1. stretnutie dobrovoľníkov. Dňa 5.11.2014 sa pracovníci odboru sociálnych vecí stretli v zasadačke úradu na Kupeckej ulici s aktívnymi a tiež začínajúcimi dobrovoľníkmi, ktorí pôsobia alebo chcú pôsobiť v zariadeniach sociálnych služieb.
 

„Domov baví domov“

04.11.2014
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa dňa 30. októbra 2014 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Nových Zámkoch konala, už po ôsmy raz, celokrajská prehliadka tvorby klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK „Domov baví domov“. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD.
 

Predseda NSK prijal holandského veľvyslanca

30.10.2014
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan BELICA dňa 29. októbra 2014 v utorok prijal vo svojom sídle v Župnom dome v Nitre nového veľvyslanca Holandského kráľovstva Richarda van RIJSSENA. Jeho Excelencia van Rijssen pôsobí na čele diplomatickej misie v Slovenskej republike od augusta 2013.
 

Krajská slávnosť seniorov k Mesiacu úcty k starším

30.10.2014
Myšlienkové posolstvo známej Válkovej básne Jesenná láska a skvelé vystúpenia súborov Seniorka z Jedľových Kostolian a PO-KU-SU z Tlmáč dotvorili príjemnú atmosféru Krajskej slávnosti seniorov, ktorá sa v rámci Mesiaca úcty k starším konala vo štvrtok 23. októbra v koncertnej sieni Župného domu v Nitre.
 

Metodický pokyn Lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2014

29.10.2014
pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v súvislosti s epidémiou Eboly
 

Medzi Močou a Komárnom pribudol nový úsek cyklotrasy

28.10.2014
Nový úsek cyklotrasy medzi obcou Moča a mestom Komárnom, ktorý je súčasťou cesty EUROVELO 6, bol dňa 24.10.2014 oficiálne odovzdaný do užívania .
 

Srdce, duša, radosť

28.10.2014
Dňa 24. 10. 2014 sa v Spoločenskom dome v Šuranoch uskutočnila už po deviaty raz prehliadka toho najlepšieho, čo vzniklo v neprofesionálnej kultúre na území Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2014 pod názvom Srdce, duša, radosť, ktorú usporiadalo oddelenie kultúry odboru vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Nových Zámkoch.
 

Hemoragická horúčka Ebola – usmernenie ÚVZ SR a RÚVZ v SR pre ošetrujúcich lekárov !!!

17.10.2014
V súvislosti s epidémiou Eboly odporúča Úrad verejného zdravotnictva Slovenskej republiky nasledovný postup:
 

Naďalej podporujeme náš vidiek

17.10.2014
Dňa 2. októbra 2014 zorganizoval Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja už šiesty ročník regionálnej konferencie pod názvom „Podporujme náš vidiek“ na podporu rozvoja vidieka a prístupu LEADER. Konferencia sa uskutočnila v kaštieli Mojmírovce pod záštitou Doc. Ing. M. Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 

1. miesto v celoslovenskej súťaži "Župná kalokagatia 2014" obsadilo družstvo NSK

15.10.2014
Gymnázium, Golianova 68, Nitra obsadilo 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže „ŽUPNÁ KALOKAGATIA - MLADÝ ZÁCHRANÁR 2014“, ktorá sa konala 10. októbra 2014, v Turanoch, pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja. ...
 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014 – poďakovanie z Ministerstva kultúry SR

08.10.2014
V dňoch 12. - 21. septembra 2014 sa konali Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku, ktoré už štandardne dosiahli vysokú úroveň a potvrdili, že toto podujatie patrí k významným kultúrnym podujatiam, ktoré značnou mierou prispievajú k upriameniu pozornosti širokej verejnosti na jedinečné hodnoty spoločného kultúrneho dedičstva.
 

archív noviniek

Vyhľadávanie
Odpredaj majetku
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja