Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domMost Márie Valérie v Štúrove
Dnes je Nedeľa 26.04.2015

Dotácie na podporu kultúry a športu na rok 2015 si môžete pozrieť tu !!!

VUC Nitra
Novinky
Strana:
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59] 
 

Predseda NSK Milan Belica prijal novú veľvyslankyňu Maďarska

24.04.2015
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica prijal v pondelok 20. apríla na pôde Župného domu Évu Czimbalmosné Molnár, mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Maďarska. Na stretnutí bol prítomný aj Tibor Varga, obchodný a ekonomický radca Veľvyslanectva Maďarska na Slovensku.
 

Deň Zeme - Od slov k činom

24.04.2015
Cieľom akcie nitrianskych stredných škôl, ktorú zorganizoval odbor vzdelávania a kultúry ÚNSK ku Dňu Zeme, boli čistiace aktivity na vŕšku Borina. ...
 

Národný projekt Rodina a práca

13.04.2015
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) v rámci národného projektu Rodina a práca vyhlásila výzvy na zapojenie sa zamestnávateľov na poskytnutie nenávratného finančného príspevku. ...
 

Ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja

10.04.2015
Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. sa dňa 9. apríla 2015 konalo v koncertnej sále Župného domu v Nitre oceňovanie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2014. Ocenenia odovzdali predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica, PhD. a vedúca odboru vzdelávania a kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Alžbeta Botorčeová. ...
 

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

10.04.2015
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 26. 3. 2015 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2015. Spolu s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), Spolkom pre obnovu dediny (SPOD) a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) tak vyhlásila už 8. ročník národnej súťaže Dedina roka. Záštitu nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2015 aj možnosť reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.
 

Dotácie na podporu kultúry a športu v NSK na rok 2015

09.04.2015
Dotácie na podporu kultúry a športu na rok 2015, schválené na 14. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného 30. marca 2015, v súlade s uznesením č. 39/2015.
 

Hľadajte názov pre mesačník Nitrianskeho samosprávneho kraja

08.04.2015
Víťaz získa 100 eur.
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje vydávanie mesačníka, ktorý bude zadarmo dodávaný do všetkých domácností.
 

Ocenenie najlepších pedagógov ku Dňu učiteľov 2015

02.04.2015
Celá naša spoločnosť si 28. marca pripomína Deň učiteľov. Je spätý s menom učiteľa národov - Jána Amosa Komenského, ktorý sa svojou pedagogickou činnosťou i náhľadmi zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. Po stáročia sa vraciame k jeho myšlienkam a vzdávame hold jednému z najušľachtilejších povolaní – povolaniu učiteľa.
 

Vyhlásenie súťaže "Región očami žiakov"

01.04.2015
Odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. vyhlasuje 3. ročník súťaže „Región očami žiakov“. Téma: „Deň Zeme“ ...
 

OLYMPIJSKÉ FESTIVALY SLOVENSKA, metodicko - organizačné pokyny

01.04.2015
pre športové, kultúrne a výchovné podujatia 8. ročníka OFS, ktorý sa bude konať pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho ...
 

Obchodná akadémia a SPŠ Levice spoločne na 1. mieste Skills for the Future – celoštátna súťaž

01.04.2015
Dňa 26.3.2015 sa konal v Bratislave Veľtrh študentských spoločností, ktoré podporili prezident SR Andrej Kiska, minister školstva Juraj Draxler a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 

Usmernenie č. 1 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Lekárom Nitrianskeho samosprávneho kraja

31.03.2015
v súvislosti novelou Zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 

Vyhodnotenie súťaže PLAGÁT ROKA 2015

27.03.2015
Odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre vyhodnotil X. ročník súťaže Plagát roka 2015. Výtvarná súťaž bola zameraná na vyjadrenie negatívneho postoja k návykovým látkam. Bola určená žiakom ...
 

Predseda NSK na mimoriadnom rokovaní Predsedníctva Výboru regiónov EÚ

20.03.2015
Výbor regiónov EÚ (CdR) zvykne organizovať výjazdové rokovania svojho Predsedníctva v krajinách, ktoré predsedajú v danom období Rade EÚ. Pri tejto udalosti sa stretávajú členovia a riadiaci pracovníci Výboru regiónov.
 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2015 – Projekty spolupráce LEADER NSK

04.03.2015
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 7/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2013 vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 

Cestovné poriadky ŽSR 2014-2015 dopravne obsluhujúce NSK s platnosťou od 01.03.2015

01.03.2015
Cestovné poriadky ŽSR 2014-2015 dopravne obsluhujúce NSK s platnosťou od 01.03.2015
 

ROP 2007 – 2013 v Nitrianskom kraji a príležitosti pre región v rokoch 2014 - 2020

26.02.2015
Partnerstvo založené na skutočnej kooperácii, ekonomická efektívnosť a dôraz na kontrolu vyžadujúcu vysoký stupeň zodpovednosti za verejné zdroje. Spolu s územnými výzvami s dopadom na región, s orientáciou na výsledky a synergickým efektom aktivít sú to zásadné princípy, na ktorých je postavené nové programové obdobie a nový regionálny operačný program. Tieto informácie boli súčasťou vystúpenia predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu na výročnej konferencii pod názvom: ROP 2007 – 2013 v Nitrianskom kraji a príležitosti pre región v rokoch 2014 – 2020, ktorá sa konala z iniciatívy Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom (SO/RO) pre Regionálny operačný program (ROP) v utorok 24. februára v priestoroch Agroinštitútu.
 

Tu atmosféru musíte jednoducho zažiť!

25.02.2015
Na 25. veľtrhu cestovného ruchu HOLIDAY WORLD PRAHA od 18. – 21. 2.2015 sa miešala nálada slnečnej exotiky vzdialených destinácií s česko-slovenskou klasikou jednotlivých regiónov a ich typickou pohostinnosťou. Za všetko hovorí 768 vystavovateľov zo 46 krajín.
 

Výzva na predkladanie žiadostí pre rok 2015

24.02.2015
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 7/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2013 vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 

Vyhodnotenie „Olympiády stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja o Európskej únii“

18.02.2015
Súťaž organizoval odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Centrom európskych štúdií Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave - pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hlavným cieľom olympiády bolo prispieť k zvyšovaniu kvality života mládeže, prostredníctvom rozvoja osobností mladých ľudí a ich aktívnej participácii v spoločnosti ...
 

archív noviniek

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja