Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domRománska katedrála, Diakovce
Dnes je Nedeľa 29.03.2015

 

Novinky
Strana:
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59] 
 

Vyhodnotenie súťaže PLAGÁT ROKA 2015

27.03.2015
Odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre vyhodnotil X. ročník súťaže Plagát roka 2015. Výtvarná súťaž bola zameraná na vyjadrenie negatívneho postoja k návykovým látkam. Bola určená žiakom ...
 

Predseda NSK na mimoriadnom rokovaní Predsedníctva Výboru regiónov EÚ

20.03.2015
Výbor regiónov EÚ (CdR) zvykne organizovať výjazdové rokovania svojho Predsedníctva v krajinách, ktoré predsedajú v danom období Rade EÚ. Pri tejto udalosti sa stretávajú členovia a riadiaci pracovníci Výboru regiónov.
 

Svetový deň Downovho syndrómu

19.03.2015
Tento deň by mal v spoločenstvách jednotlivých krajín poslúžiť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.
 

Krajský informačný deň – IROP 2014-2020

13.03.2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizuje Krajský informačný deň zameraný na predstavenie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na roky 2014 – 2020. Krajský informačný deň pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pána Ľubomíra Jahnátka sa uskutoční dňa 17. apríla 2015 o 9.30 hod v priestoroch Agrokomplex – Výstavníctvo.
 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2015 – Projekty spolupráce LEADER NSK

04.03.2015
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 7/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2013 vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 

Cestovné poriadky ŽSR 2014-2015 dopravne obsluhujúce NSK s platnosťou od 01.03.2015

01.03.2015
Cestovné poriadky ŽSR 2014-2015 dopravne obsluhujúce NSK s platnosťou od 01.03.2015
 

ROP 2007 – 2013 v Nitrianskom kraji a príležitosti pre región v rokoch 2014 - 2020

26.02.2015
Partnerstvo založené na skutočnej kooperácii, ekonomická efektívnosť a dôraz na kontrolu vyžadujúcu vysoký stupeň zodpovednosti za verejné zdroje. Spolu s územnými výzvami s dopadom na región, s orientáciou na výsledky a synergickým efektom aktivít sú to zásadné princípy, na ktorých je postavené nové programové obdobie a nový regionálny operačný program. Tieto informácie boli súčasťou vystúpenia predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu na výročnej konferencii pod názvom: ROP 2007 – 2013 v Nitrianskom kraji a príležitosti pre región v rokoch 2014 – 2020, ktorá sa konala z iniciatívy Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom (SO/RO) pre Regionálny operačný program (ROP) v utorok 24. februára v priestoroch Agroinštitútu.
 

Tu atmosféru musíte jednoducho zažiť!

25.02.2015
Na 25. veľtrhu cestovného ruchu HOLIDAY WORLD PRAHA od 18. – 21. 2.2015 sa miešala nálada slnečnej exotiky vzdialených destinácií s česko-slovenskou klasikou jednotlivých regiónov a ich typickou pohostinnosťou. Za všetko hovorí 768 vystavovateľov zo 46 krajín.
 

Výzva na predkladanie žiadostí pre rok 2015

24.02.2015
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 7/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2013 vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 

Vyhodnotenie „Olympiády stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja o Európskej únii“

18.02.2015
Súťaž organizoval odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Centrom európskych štúdií Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave - pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hlavným cieľom olympiády bolo prispieť k zvyšovaniu kvality života mládeže, prostredníctvom rozvoja osobností mladých ľudí a ich aktívnej participácii v spoločnosti ...
 

Strojárska olympiáda 2015

17.02.2015
Súťaž bola určená študentom stredných škôl na území Slovenska, ktorí v školskom roku 2013/2014 na takejto škole študujú, bez ohľadu na charakter školy. Do súťaže sa mohli zapojiť aj študenti 8 alebo 5-ročných gymnázií, študenti súkromných alebo cirkevných stredných škôl bez ohľadu na zriaďovateľa školy.
 

Ustanovujúce zasadnutie Slovenskej národnej delegácie pri Výbore regiónov EÚ

16.02.2015
Ustanovujúce zasadnutie Slovenskej národnej delegácie pri Výbore regiónov EÚ sa konalo 11. februára 2015 v Bruseli počas prvého plenárneho zasadnutia v jeho novom funkčnom období. Členovia delegácie za svojho vedúceho opäť zvolili Milana BELICU, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý bude zároveň členom predsedníctva Výboru regiónov. V predsedníctve bude tiež zasadať Jaroslav Hlinka, starosta mestskej časti Košice-Juh.
 

Úspešné pokračovanie realizácie projektu „Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK“

12.02.2015
Od momentu, ako Nitriansky samosprávny kraj (ďalej NSK) spustil projekt digitalizácie najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, Vás pravidelne informujeme o jeho kľúčových medzníkoch. Prioritne má projekt, financovaný zo zdrojov ERDF, štátneho rozpočtu SR a spolufinancovaný NSK (5 % celkových výdavkov projektu), vytýčené dva ciele.
 

Pozvánka na výročnú konferenciu ROP

10.02.2015
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP organizuje výročnú konferenciu „ROP 2007 – 2013 v Nitrianskom kraji a príležitosti pre región v rokoch 2014 – 2020“ pod záštitou Doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Konferencia sa koná dňa 24. februára 2015 o 9.30 hod v Kongresovej sále Agroinštitútu Nitra, Akademická 4.
 

Pozvánka na veľtrh CR Holiday World 2015

09.02.2015
Nitriansky samosprávny kraj sa v dňoch 19.2. – 22.2. 2015 zúčastní na 24. ročníku stredoeurópskeho veľtrhu cestovného ruchu „Holiday World“, ktorý sa bude konať v priestoroch holešovického výstaviska v Prahe.
 

Usmernenie hlavného hygienika SR – Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike

06.02.2015
Šírenie vysoko nebezpečnej nákazy v medzinárodnom rozsahu oznamuje Svetová zdravotnícka organizácia. Na základe tejto skutočnosti krajiny prijímajú vnútorné opatrenia, ktoré sú v súlade s odporúčaniami SZO a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 

Štyri dni a 60 tisíc ľudí

06.02.2015
Veľtrh ITF Slovakiatour poskytol aj tento rok komplexný cestovateľský servis a Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bol pri tom. To najlepšie, čo sa dá v kraji vidieť a zažiť, je každoročne prezentované v expozícii NSK pod heslom: „Nitriansky kraj, kraj histórie, slnka, vody a vína“. Tento rok ju malo možnosť vidieť viac ako 60 tisíc návštevníkov.
 

Osobnosťou cestovného ruchu za rok 2014 starosta z Nitrianskeho samosprávneho kraja

06.02.2015
Starosta obce Podhájska Vladimír Bakoš sa stal osobnosťou cestovného ruchu za rok 2014. Na slávnostnom otvorení najväčšieho slovenského veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2015, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy, prevzal uznanie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja za zásluhy v oblasti rozvoja cestovného ruchu.
 

Metodický pokyn Lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2015

02.02.2015
pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v súvislosti navrhovanou novelou Zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 

Ukončenie činnosti MUDr. Mária Lišková, MOBILITAS, s.r.o. , Komárno – informácie pre pacientov

28.01.2015
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, MUDr. Mária Lišková ukončil prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenie k 31.12.2014, v zmysle § 19 ods. písm. a), zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

archív noviniek

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja