Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domMost Márie Valérie v Štúrove
Dnes je Utorok 16.09.2014

Schválené dotácie na podporu kultúry a športu na rok 2014 nájdete tu.

VUC Nitra
Novinky
Strana:
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59] 
 

Príprava stredných odborných škôl na programové obdobie 2014 - 2020

16.09.2014
Dňa 10. septembra 2014 sa na pôde SOŠ potravinárskej v Nitre konalo pracovné stretnutie štatutárnych zástupcov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a koordinátorov Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS). Zástupcovia škôl boli informovaní o cieľoch a prioritách v oblasti vzdelávania žiakov na stredných školách, ktoré budú podporené v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 ...
 

Programový manuál k OP KaHR

16.09.2014
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 12. 9. 2014 na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1.
 

Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

16.09.2014
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Schému na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) pre opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
 

Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-21DM-1401

16.09.2014
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 12. 9. 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na efektívne využívanie energie, kód výzvy KaHR-21DM-1401.
 

Výzva KaHR-31DM-1401

16.09.2014
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 12. 9. 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
 

Informatívna správa z 12. ročníka výstavy Regióny Slovenska 2014

11.09.2014
Nitriansky samosprávny kraj sa v dňoch 21.8. – 24.8.2014 zúčastnil na 41. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2014, ktorá sa konala v priestoroch nitrianskeho výstaviska Agrokomplex.
 

Nitriansky kraj má svoju „Živú mapu“

11.09.2014
16. septembra 2014 od 15:00 na Svätoplukovom námestí v Nitre, Mladí nitrianski filantropi a Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s 30 neziskovými organizáciami z Nitrianskeho samosprávneho kraja po prvý krát uvedú do života, Živú mapu – dobrovoľníci na ulici.
 

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

04.09.2014
Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia NSK č. 7/2013 o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja, vyhlasuje
VÝZVU NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIE VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA za rok 2014
 

Európsky týždeň mobility 2014

03.09.2014
Európsky týždeň mobility je každoročná kampaň o udržateľnej mestskej mobilite organizovaná s politickou a finančnou podporou Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie a dopravu Európskej komisie. Cieľom kampane, ktorá prebieha každoročne v dňoch 16. - 22. septembra, je podporiť európske samosprávy, aby zaviedli a podporovali udržateľné dopravné opatrenia ...
 

Informácia o schválených dotáciách na rok 2014 pre verejno – súkromné partnerstvá - Nástroj 2 LEADER NSK

02.09.2014
V mesiaci júl 2014 boli predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja podpísané Zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný kalendárny rok pre verejno – súkromné partnerstvá typu LEADER v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho kraja.
 

Slávnostné zhromaždenie k 70. výročiu SNP

22.08.2014
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, primátor mesta Nitra Jozef Dvonč, prednosta Okresného úradu v Nitre Martin Nemky a predseda ObV SZPB v Nitre Jozef Havel pozývajú širokú verejnosť na slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania v stredu 27. augusta.
 

Vzdelávania v rámci projektu KomPrax

18.08.2014
V zariadení ,,CLEMENTIA“, ZSS Kovarce sa konalo záverečné školenie pod názvom Potreby mládeže so zdravotným postihnutím, ktoré bolo ukončením vzdelávania v rámci projektu KomPrax. KomPrax zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Je zameraný na rozvoj neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou. IUVENTA sa snaží mladým ľuďom cez projekt poskytnúť kompetencie, ktoré zvyšujú ich šance byť úspešnejšími vo svojom pracovnom aj občianskom živote.
 

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2015

13.08.2014
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2015
 

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu

12.08.2014
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 2/2014 vyhlasuje VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2015.
 

Zlato zo Svetovej zborovej olympiády

11.08.2014
V lotyšskej Rige sa v priebehu leta konala Svetová zborová olympiáda. Slovensko na nej reprezentoval Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU), v ktorom sú interpreti aj z Nitrianskeho kraja.
 

Pamätná izba prozaika, dramatika, básnika, publicistu a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Björnstjerne Björnsona

04.08.2014
Kaštieľ v Mojmírovciach otvoril pre verejnosť pamätnú izbu prozaika, dramatika, básnika, publicistu a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Björnstjerne Björnsona. Expozícia je zostavená z ôsmich tabúľ, ktoré dokumentujú život, tvorbu, odkaz a osobitne prínos Björnstjerne Björnsona pre slovenský národ. Pre návštevníkov sú pripravené hodnotné fotografie, korešpondencia, rukopisy a články z tlače, vďaka ktorým expozícia predstavuje aj slovenské a zahraničné osobnosti, ktoré s ním bezprostredne súvisia.
 

Načo umenie? – Divadelná Nitra 2014

01.08.2014
Gejzír divadelných fantázií, bláznivé panoptikum sklerotickej Európy, intímnu správu o jednom desaťročí, príbeh z pekla i očistca aj výkrik do svetiel žiariaceho kapitalizmu prinesie na scénu Medzinárodný festival Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od 26. septembra do 1. októbra 2014. Mottom 23. ročníka bude otázka Načo umenie?, ktorá vnesie do programu dávku provokatívnosti a inovatívnosti. Hlavný festivalový program ponúkne divákom 10 inscenácií uznávaných tvorcov z Belgicka, Česka, Maďarska, Nemecka, Slovinska aj Slovenska.
 

Letné aktivity z podpory IUVENTY

17.07.2014
V mesiaci máj 2014 päť zamestnancov ZSS „Harlekýn“ ako dobrovoľníci absolvovali školenie na tvorbu projektov , ktoré organizovala IUVENTA. Téma projektu IUVENTA COMPRAX bola zameraná na tvorbu projektov na rôzne tvorivé aktivity pre postihnutých ľudí. Z vyššie uvedenej aktivity vzišlo 5 úspešných projektov, ktoré sa zrealizovali v mesiaci jún – júl 2014 priamo v zariadení sociálnych služieb „Harlekýn“ Topoľčany
 

Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

16.07.2014
Odbor koordinácie subjektov regionálneho rozvoja Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR informuje verejnosť, že Aktualizácia národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bola v máji prijatá vládou SR.
 

Nitra, milá Nitra

11.07.2014
V dňoch 4. až 6. júla 2014 sa Nitra stala dejiskom mestských slávností „Nitra, milá Nitra...“, Pribinových a Cyrilo-metodských slávností, ktoré boli venované významným osobnostiam histórie a súčasnosti Nitry. Tento rok sa konali pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a hlavnými organizátormi boli mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
 

archív noviniek

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja