Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domMost Márie Valérie v Štúrove
Dnes je Piatok 29.08.2014

Schválené dotácie na podporu kultúry a športu na rok 2014 nájdete tu.

VUC Nitra
Novinky
Strana:
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59] 
 

Slávnostné zhromaždenie k 70. výročiu SNP

22.08.2014
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, primátor mesta Nitra Jozef Dvonč, prednosta Okresného úradu v Nitre Martin Nemky a predseda ObV SZPB v Nitre Jozef Havel pozývajú širokú verejnosť na slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania v stredu 27. augusta.
 

Vzdelávania v rámci projektu KomPrax

18.08.2014
V zariadení ,,CLEMENTIA“, ZSS Kovarce sa konalo záverečné školenie pod názvom Potreby mládeže so zdravotným postihnutím, ktoré bolo ukončením vzdelávania v rámci projektu KomPrax. KomPrax zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Je zameraný na rozvoj neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou. IUVENTA sa snaží mladým ľuďom cez projekt poskytnúť kompetencie, ktoré zvyšujú ich šance byť úspešnejšími vo svojom pracovnom aj občianskom živote.
 

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2015

13.08.2014
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2015
 

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu

12.08.2014
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 2/2014 vyhlasuje VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2015.
 

Zlato zo Svetovej zborovej olympiády

11.08.2014
V lotyšskej Rige sa v priebehu leta konala Svetová zborová olympiáda. Slovensko na nej reprezentoval Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU), v ktorom sú interpreti aj z Nitrianskeho kraja.
 

Pamätná izba prozaika, dramatika, básnika, publicistu a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Björnstjerne Björnsona

04.08.2014
Kaštieľ v Mojmírovciach otvoril pre verejnosť pamätnú izbu prozaika, dramatika, básnika, publicistu a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Björnstjerne Björnsona. Expozícia je zostavená z ôsmich tabúľ, ktoré dokumentujú život, tvorbu, odkaz a osobitne prínos Björnstjerne Björnsona pre slovenský národ. Pre návštevníkov sú pripravené hodnotné fotografie, korešpondencia, rukopisy a články z tlače, vďaka ktorým expozícia predstavuje aj slovenské a zahraničné osobnosti, ktoré s ním bezprostredne súvisia.
 

Načo umenie? – Divadelná Nitra 2014

01.08.2014
Gejzír divadelných fantázií, bláznivé panoptikum sklerotickej Európy, intímnu správu o jednom desaťročí, príbeh z pekla i očistca aj výkrik do svetiel žiariaceho kapitalizmu prinesie na scénu Medzinárodný festival Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od 26. septembra do 1. októbra 2014. Mottom 23. ročníka bude otázka Načo umenie?, ktorá vnesie do programu dávku provokatívnosti a inovatívnosti. Hlavný festivalový program ponúkne divákom 10 inscenácií uznávaných tvorcov z Belgicka, Česka, Maďarska, Nemecka, Slovinska aj Slovenska.
 

Letné aktivity z podpory IUVENTY

17.07.2014
V mesiaci máj 2014 päť zamestnancov ZSS „Harlekýn“ ako dobrovoľníci absolvovali školenie na tvorbu projektov , ktoré organizovala IUVENTA. Téma projektu IUVENTA COMPRAX bola zameraná na tvorbu projektov na rôzne tvorivé aktivity pre postihnutých ľudí. Z vyššie uvedenej aktivity vzišlo 5 úspešných projektov, ktoré sa zrealizovali v mesiaci jún – júl 2014 priamo v zariadení sociálnych služieb „Harlekýn“ Topoľčany
 

Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

16.07.2014
Odbor koordinácie subjektov regionálneho rozvoja Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR informuje verejnosť, že Aktualizácia národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bola v máji prijatá vládou SR.
 

Nitra, milá Nitra

11.07.2014
V dňoch 4. až 6. júla 2014 sa Nitra stala dejiskom mestských slávností „Nitra, milá Nitra...“, Pribinových a Cyrilo-metodských slávností, ktoré boli venované významným osobnostiam histórie a súčasnosti Nitry. Tento rok sa konali pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a hlavnými organizátormi boli mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
 

IROP a RIÚS 2014 - 2020

27.06.2014
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program (IROP) definovali model regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS) na úrovni NUTS 3, v ktorom vyššie územné celky plnia úlohu gestora prípravy a implementácie RIÚS
 

Európska komisia schválila Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020

27.06.2014
Európska komisia prijala dňa 20. júna 2014 Partnerskú dohodu SR o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme 15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.
 

Výzva KaHR-21DM-1401

25.06.2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24. júna 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1401 v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
 

Nitriansky samosprávny kraj najvýraznejšie v SR znížil nezamestnanosť – o viac ako dva percentuálne body

23.06.2014
Podľa informácie Ústredia práce z piatka 20. júna je Nitriansky samosprávny kraj (NSK) na čele rebríčka krajov v medziročnom znižovaní nezamestnanosti. V NSK sa podarilo nezamestnanosť do konca mája znížiť o viac ako dva percentuálne body.
 

Vyhodnotenie obvodných kôl súťaže ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2014

20.06.2014
8. ročník súťaže stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR“ - „O POHÁR PREDSEDU NSK“ sa niesol aj v roku 2014 v znamení olympizmu, spájal šport s kultúrou, výchovou, s ochranou života a životného prostredia. Súťaž zorganizoval odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu NSK spolu s oddelením krízového riadenia a s odborom informatiky a info systémov Úradu NSK. Orientačný pretek päťčlenných zmiešaných družstiev bol spojený s vedomostnou súťažou a praktickými zručnosťami...
 

Pozvánka na výstavu AGROKOMPLEX

19.06.2014
Nitriansky samosprávny kraj sa v dňoch 21. – 24. augusta 2014 zúčastní na 12. ročníku výstavy vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov „Regióny Slovenska“, ktorá sa bude konať v rámci výstavy „AGROKOMPLEX 2014“ na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
 

Nitra, milá Nitra

19.06.2014
V dňoch 4. až 6. júla 2014 sa Nitra stane dejiskom mestských slávností „Nitra, milá Nitra...“, Pribinových a Cyrilo-metodských slávností, ktoré bývajú venované významným osobnostiam histórie a súčasnosti Nitry a tohto roku sa uskutočnia pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica.
 

Žiaci SPŠ Levice idú na EUROSKILLS Lille, Francúzsko

19.06.2014
V pondelok 16. 6. 2014 sa na ŠIOV v Bratislave uskutočnilo prípravné stretnutie súťažiacich a expertov - reprezentácie Slovenska na 4. ročník celoeurópskej súťaže EuroSkills, ktorá sa bude konať v dňoch 2. - 4. októbra 2014 v Lille vo Francúzsku. Slovensko bude reprezentovať 10 žiakov v 7 profesiách a odboroch.
V
 

Oznámenie o verejnom prerokovaní a pripomienkovaní RIS NSK

12.06.2014
Dňa 26.júna 2014 o 10:00 hod. sa v zasadačke Spojenej školy, Slančíkovej ul. č.2 v Nitre uskutoční verejné prerokovanie a pripomienkovanie Regionálnej inovačnej stratégie NSK na roky 2014-2020.
 

Výstava „Stratení Novozámčania“ otvorila svoje priestoy pre návštevníkov

09.06.2014
Pred 70 rokmi sa dostalo na území južného Slovenska, pričleneného po Viedenskej arbitráži k Maďarsku, do finálnej fázy tzv. riešenie židovskej otázky.
 

archív noviniek

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja