Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domTopoľčiansky kaštiel
Dnes je Sobota 30.05.2015

Dotácie na podporu kultúry a športu na rok 2015 si môžete pozrieť tu !!!

VUC Nitra
Novinky
Strana:
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60] 
 

Digitalizované muzeálne poklady na novom portáli REGIONNITRA.sk už od 1. júna

29.05.2015
Od pondelka 1. júna bude v oficiálnej prevádzke nový turisticko-informačný portál www.REGIONNITRA.sk . Na tlačovej konferencii Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) o tom informoval vedúci odboru cestovného ruchu Úradu NSK Roman Vančo. Spomenul začiatky webu, ktorý vznikol z potreby prezentovať kraj ako konkurencieschopný región.
 

Nitriansky samosprávny kraj ocenil najlepších zamestnancov kultúrnych organizácií za rok 2015

27.05.2015
V stredu 20. mája 2013 sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenenia NITRIANSKA LUNICA 2015 najlepším zamestnancom kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.
 

Konferencia o udržateľnosti vidieckych oblastí v praxi

22.05.2015
Medzinárodnú vedeckú konferenciu o udržateľnosti vidieckych oblastí v praxi pripravuje Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity na 3. a 4. decembra. Záštitu nad významným podujatím, ktoré podporuje OECD, prevzal aj predseda NSK Milan Belica.
 

OSKAR 2015 očaril aj profesionálnych divadelníkov

20.05.2015
Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milana Belicu sa vo štvrtok 14. mája v kozárovskom kultúrnom dome uskutočnil X. ročník Celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb (ZSS) pod názvom OSKAR 2015. Účinkujúcim a všetkým prítomným sa prihovorili podpredseda NSK Juraj Horváth a poslankyňa zastupiteľstva NSK, predsedníčka komisie sociálnej pomoci Renáta Kolenčíková
 

Metodický pokyn lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti č. 2/2015

14.05.2015
Oznamovanie dočasnej neprítomnosti na pracovisku
Lekár NSK týmto upozorňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o povinnosti písomného oznamovania dočasnej neprítomnosti na pracovisku v zmysle § 79 ods. 1, písm. j) zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Metodický pokyn lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti č. 3/2015

14.05.2015
Vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti
Lekár NSK týmto upozorňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na postuppri vystavovaní potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, v súlade s § 12a ods.3 a 4, zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Za všetkým hľadaj človeka

14.05.2015
Ľudské práva a slobody v inštitucionálnej a komunitnej starostlivosti. Taký názov niesla konferencia, ktorá sa konala v stredu 13. mája v priestoroch Župného domu v Nitre. Medzinárodné podujatie v réžii odboru sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ÚNSK) malo na programe odborné vystúpenia slovenských a českých expertov k uplatňovaniu a kontrole výkonu ľudských práv v sociálnych zariadeniach a ďalších typoch sociálnej starostlivosti o človeka.
 

Podpora odborného vzdelávania v popredí

13.05.2015
Odborné vzdelávanie má na Slovensku dlhú a pomerne kvalitnú tradíciu. Rozvíja vedomosti, zručnosti, návyky a ďalšie schopnosti žiakov, nadobudnuté v nižšom strednom vzdelávaní. Výsledkom tohto vzdelávania je odborné vzdelanie, ktoré je súčasťou odbornej kvalifikácie. Umožňuje žiakom zapojiť sa do pracovného procesu ako kvalifikovaná pracovná sila, alebo pokračovať v štúdiu. Možnosť predstaviť tvorivosť a kreativitu žiakov stredných odborných škôl dáva aj celoslovenská prezentačná výstava výrobkov žiakov stredných odborných škôl s názvom „Mladý tvorca“, ktorej 23. ročník sa uskutočnil v dňoch 28. 04. – 30. 4. 2015 v areáli Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik.
 

O titul Dedina roka 2015 zabojuje 22 obcí

12.05.2015
Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho 8. ročníka s 22 obcami, ktoré si zmerajú sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich obnove a rozvoji. Do súťaže sa prihlásili obce zo siedmich krajov Slovenska: Bošáca, Dúbrava, Dvorianky, Hamuliakovo, Haniska, Hervartov, Jablonka, Kapušany, Klátova Nová Ves, Kravany nad Dunajom, Lúčky, Miklušovce, Muránska Dlhá Lúka, Mýto pod Ďumbierom, Píla, Pruské, Spišský Hrhov, Svätý Anton, Štitáre, Tuchyňa, Veľké Chlievany a Vyhne.
 

Názov mesačníka NSK vyberie redakčná rada

06.05.2015
Výber názvu pripravovaného mesačníka Nitrianskeho samosprávneho kraja zostane na kolektívnom rozhodnutí redakčnej rady. Ani jeden z 28 návrhov súťažiacej verejnosti nezískal dostatočný počet hlasov členov redakčnej rady na víťazstvo.
 

Festival chutí Nitrianskeho kraja

04.05.2015
Nitriansku pohostinnosť a atmosféru v centre mesta si môžu návštevníci i Nitrania naplno vychutnať počas Festivalu chutí Nitrianskeho kraja, ktorým sa v sobotu 6. júna 2015 začína Nitrianske kultúrne leto. Lahôdky pre všetky zmysly sú pripravené tak, aby si, každý, kto do Nitry zavíta, našiel „tú svoju“.
 

Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2015

04.05.2015
Vážený podnikateľ, dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu organizuje dňa 19. mája 2015 v priestoroch Výstavného areálu Agrokomplex v Nitre partnerské podujatie „Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2015“, na ktoré Vás srdečne pozývame.
 

Oznámenie o strategickom dokumente

29.04.2015
Nitriansky samosprávny kraj ako obstarávateľ strategického dokumentu na regionálnej úrovni pre implementáciu finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 oznamuje vypracovanie Regionálnej integrovanej územnej stratégie Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020.
 

Vyhlásenie súťaže ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2015

29.04.2015
Nitriansky samosprávny kraj vyhlasuje súťaž stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR, OLYMPIJSKÉ FESTIVALY SLOVENSKA“. Súťaž sa nesie v znamení olympizmu, ktorý pevne spája šport s kultúrou, výchovou a s ochranou života a životného prostredia, prospieva k mierovému spolunažívaniu. ...
 

KRAJ OCENIL NAJLEPŠÍCH ZDRAVOTNÍKOV

27.04.2015
Zdravotníkov roka 2014, ocenených v kategóriách lekár, sestra a iný zdravotnícky pracovník, aj aktérov zdravotníckych činov roka, dekorovali vo štvrtok 23. apríla v koncertnej sieni Župného domu predseda NSK Milan Belica a vedúci lekár kraja Ľubomír Ševčík.
 

Predseda NSK Milan Belica prijal novú veľvyslankyňu Maďarska

24.04.2015
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica prijal v pondelok 20. apríla na pôde Župného domu Évu Czimbalmosné Molnár, mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Maďarska. Na stretnutí bol prítomný aj Tibor Varga, obchodný a ekonomický radca Veľvyslanectva Maďarska na Slovensku.
 

Deň Zeme - Od slov k činom

24.04.2015
Cieľom akcie nitrianskych stredných škôl, ktorú zorganizoval odbor vzdelávania a kultúry ÚNSK ku Dňu Zeme, boli čistiace aktivity na vŕšku Borina. ...
 

Národný projekt Rodina a práca

13.04.2015
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) v rámci národného projektu Rodina a práca vyhlásila výzvy na zapojenie sa zamestnávateľov na poskytnutie nenávratného finančného príspevku. ...
 

Ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja

10.04.2015
Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. sa dňa 9. apríla 2015 konalo v koncertnej sále Župného domu v Nitre oceňovanie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2014. Ocenenia odovzdali predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica, PhD. a vedúca odboru vzdelávania a kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Alžbeta Botorčeová. ...
 

Dotácie na podporu kultúry a športu v NSK na rok 2015

09.04.2015
Dotácie na podporu kultúry a športu na rok 2015, schválené na 14. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného 30. marca 2015, v súlade s uznesením č. 39/2015.
 

archív noviniek

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja