Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domLevický hrad
Dnes je Streda 23.07.2014

Schválené dotácie na podporu kultúry a športu na rok 2014 nájdete tu.

Novinky
Strana:
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63] 
 

Letné aktivity z podpory IUVENTY

17.07.2014
V mesiaci máj 2014 päť zamestnancov ZSS „Harlekýn“ ako dobrovoľníci absolvovali školenie na tvorbu projektov , ktoré organizovala IUVENTA. Téma projektu IUVENTA COMPRAX bola zameraná na tvorbu projektov na rôzne tvorivé aktivity pre postihnutých ľudí. Z vyššie uvedenej aktivity vzišlo 5 úspešných projektov, ktoré sa zrealizovali v mesiaci jún – júl 2014 priamo v zariadení sociálnych služieb „Harlekýn“ Topoľčany
 

Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

16.07.2014
Odbor koordinácie subjektov regionálneho rozvoja Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR informuje verejnosť, že Aktualizácia národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bola v máji prijatá vládou SR.
 

Nitra, milá Nitra

11.07.2014
V dňoch 4. až 6. júla 2014 sa Nitra stala dejiskom mestských slávností „Nitra, milá Nitra...“, Pribinových a Cyrilo-metodských slávností, ktoré boli venované významným osobnostiam histórie a súčasnosti Nitry. Tento rok sa konali pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a hlavnými organizátormi boli mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
 

IROP a RIÚS 2014 - 2020

27.06.2014
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program (IROP) definovali model regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS) na úrovni NUTS 3, v ktorom vyššie územné celky plnia úlohu gestora prípravy a implementácie RIÚS
 

Európska komisia schválila Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020

27.06.2014
Európska komisia prijala dňa 20. júna 2014 Partnerskú dohodu SR o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme 15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.
 

Výzva KaHR-21DM-1401

25.06.2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24. júna 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1401 v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
 

Nitriansky samosprávny kraj najvýraznejšie v SR znížil nezamestnanosť – o viac ako dva percentuálne body

23.06.2014
Podľa informácie Ústredia práce z piatka 20. júna je Nitriansky samosprávny kraj (NSK) na čele rebríčka krajov v medziročnom znižovaní nezamestnanosti. V NSK sa podarilo nezamestnanosť do konca mája znížiť o viac ako dva percentuálne body.
 

Vyhodnotenie obvodných kôl súťaže ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2014

20.06.2014
8. ročník súťaže stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR“ - „O POHÁR PREDSEDU NSK“ sa niesol aj v roku 2014 v znamení olympizmu, spájal šport s kultúrou, výchovou, s ochranou života a životného prostredia. Súťaž zorganizoval odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu NSK spolu s oddelením krízového riadenia a s odborom informatiky a info systémov Úradu NSK. Orientačný pretek päťčlenných zmiešaných družstiev bol spojený s vedomostnou súťažou a praktickými zručnosťami...
 

Pozvánka na výstavu AGROKOMPLEX

19.06.2014
Nitriansky samosprávny kraj sa v dňoch 21. – 24. augusta 2014 zúčastní na 12. ročníku výstavy vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov „Regióny Slovenska“, ktorá sa bude konať v rámci výstavy „AGROKOMPLEX 2014“ na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
 

Nitra, milá Nitra

19.06.2014
V dňoch 4. až 6. júla 2014 sa Nitra stane dejiskom mestských slávností „Nitra, milá Nitra...“, Pribinových a Cyrilo-metodských slávností, ktoré bývajú venované významným osobnostiam histórie a súčasnosti Nitry a tohto roku sa uskutočnia pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica.
 

Žiaci SPŠ Levice idú na EUROSKILLS Lille, Francúzsko

19.06.2014
V pondelok 16. 6. 2014 sa na ŠIOV v Bratislave uskutočnilo prípravné stretnutie súťažiacich a expertov - reprezentácie Slovenska na 4. ročník celoeurópskej súťaže EuroSkills, ktorá sa bude konať v dňoch 2. - 4. októbra 2014 v Lille vo Francúzsku. Slovensko bude reprezentovať 10 žiakov v 7 profesiách a odboroch.
V
 

Oznámenie o verejnom prerokovaní a pripomienkovaní RIS NSK

12.06.2014
Dňa 26.júna 2014 o 10:00 hod. sa v zasadačke Spojenej školy, Slančíkovej ul. č.2 v Nitre uskutoční verejné prerokovanie a pripomienkovanie Regionálnej inovačnej stratégie NSK na roky 2014-2020.
 

Výstava „Stratení Novozámčania“ otvorila svoje priestoy pre návštevníkov

09.06.2014
Pred 70 rokmi sa dostalo na území južného Slovenska, pričleneného po Viedenskej arbitráži k Maďarsku, do finálnej fázy tzv. riešenie židovskej otázky.
 

Polčas projektu ESFALP v Gymnáziu Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským Nové Zámky

09.06.2014
Medzinárodné environmentálne projekty ESFALP („Európske školy pre živú planétu“) sa začali v septembri 2013 a boli organizované v Rakúsku, v meste Illmitz. Na podujatí našu školu reprezentovali Karmen Makaiová, žiačka III.B triedy a učiteľ Zoltán Soóky. Zúčastnených bolo 33 škôl z 11 krajín. Zo Slovenska len dve školy dostali pozvánku na týždňové podujatie. Jednou z dvoch škôl bolo aj Gymnázium P. Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským Nové Zámky.
 

Pred skončením ESFALP projektu Gymnázia P. Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským

09.06.2014
Projekt ESFALP („Európske školy pre živú planétu“) sme začali v septembri 2013 s témou hospodárenie odpadu. Počas práce prvoradou úlohou skupín bolo informovať ľudí o všeobecnom probléme odpadu a motivovať ich na znovupoužívanie a recykláciu.
 

4E.ON ZSE BA 2014 – SPŠ Komárno získala za DC motor cez GPIO port na báze PWM controlling s minipočítačom RASPBERRY PI 512MB 3 miesto

09.06.2014
Už štvrtý rok sa tradične zapájame do tejto súťaže, ktorá začína vždy v decembri u nás v škole prípravným workshopom a hľadaním Najlepšieho edukačného nápadu na tému Elektrotechnika , obnoviteľné a alternatívne zdroje energie ako i na tematiku šetrenia energiou a vyúsťuje celoslovenským stretnutím najúspešnejších projektov ku DŇU ZEME v Bratislave.
 

Pestovateľské úspechy žiakov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice

09.06.2014
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach sa snaží žiakov viesť aj k praktickým schopnostiam a zručnostiam.
 

Prezentácia modernej poľnohospodárskej techniky

09.06.2014
Dňa 19.05.2014 sa na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice konala prednáška ohľadom nových technológii v oblasti mechanizácie poľnohospodárstva.
 

Na záver projektu do Poľska

09.06.2014
Záverečné stretnutie partnerov projektu Sever-Juh sa konalo v Poľsku. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach. Projekt Sever-Juh je podporený prostriedkami Európskej únie v rámci Programu celoživotného vzdelávania.
 

Deň finančnej gramotnosti na SZŠ Nové Zámky

09.06.2014
Finančná gramotnosť na SZŠ? Áno, je to tak, hoci svojim zameraním je táto škola na míle vzdialená financiám, predsa sa tu nájdu šikovní študenti, ktorí dokázali, že sú finančne gramotní...
Deň finančnej gramotnosti sa niesol v duchu hesla "peniaze sú prostriedkom múdrych a cieľom hlupákov" Naši prváci a druháci absolvovali aktivity zamerané práve na to, aby zistili, aké majú vedomosti z oblasti financií.
 

archív noviniek

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja