Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domMost Márie Valérie v Štúrove
Dnes je Štvrtok 24.04.2014

Schválené dotácie na podporu kultúry a športu na rok 2014 nájdete tu.

UCTENIE SI KLASOVSKÝCH SENIOROV OBYVATEĽMI ZSS „KREATÍV" KLASOV

7. novembra 2010 v sále kultúrneho domu, i keď trošku oneskorene, sa uskutočnilo posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Posedenie s príhovorom otvoril starosta obce Ján Baláž. K príjemnej atmosfére okrem žiakov ZŠ Klasov a Csemadoku Klasov prispeli aj obyvatelia zariadenia sociálnych služieb „Kreatív" Klasov.

Naši obyvatelia vyslovili veľké ďakujem prostredníctvom sprievodného slova Janka Korienka, hudobno-dramaticky spracovaným darčekom „Takí sme boli" a zmesou ľudových piesní v podání Jožka Veita. Seniori si mohli dať zmerať tlak pod odborným dohľadom našej hlavnej sestry Márii Košovej.

A tak k tomuto obdobiu života klasovským seniorom zaželali obyvatelia „Kreatívu" dobré zdravie a nech úcta, láska a porozumenie sa premietne do ich každodenného života.

 

Mészárosová Jana, vedúca výchovy

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
  • Tu sú zverejnené Návrhy VZN, o ktorých bude Zastupiteľstvo NSK rokovať
Aktuálne výzvy
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Elektronická podateľňa
Oznam pre občanov

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja