Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domKomárno
Dnes je Štvrtok 24.04.2014

Schválené dotácie na podporu kultúry a športu na rok 2014 nájdete tu.

Verejná obchodná súťaž

Nitriansky samosprávny kraj vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) - predaj nehnuteľností -k.ú.Prašice
15.04.2014
Predmetom OVS je predaj nehnuteľností vedených Okresným úradom Topoľčany, katastrálnym odborom, v k.ú. Prašice, na LV č. 993 ako:


Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
  • Tu sú zverejnené Návrhy VZN, o ktorých bude Zastupiteľstvo NSK rokovať
Aktuálne výzvy
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Elektronická podateľňa
Oznam pre občanov

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja