Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domTopoľčiansky kaštiel
Dnes je Sobota 31.01.2015

UPOZORNENIE! Od 1.1. 2015 upravuje daň z motorových vozidiel, vrátane určenia ročných sadzieb dane, zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel (nájdete tu).

Verejná obchodná súťaž

Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v Nitre, Rázusova 2A vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj prebytočného nehnuteľného majetku
04.11.2014
Predmet súťaže:
1. Internát, ulica Levická 9, Nitra
2. Stredisko praktického vyučovania, ulica Novozámocká 104, Nitra
3. Stredisko praktického vyučovania, ulica Dubíkova 24, Nitra
4. Internát, ulica Dvorčianska 61, Nitra
5. Budova praktického vyučovania, ulica 1. mája 500, Vráble
6. Súbor objektov a pozemkov Olichov
7. Pozemok Olichov
8. Rodinný dom, ulica Pionierska 18, Topoľčany
9. Slobodáreň, ulica Nemocničná s.č. 832, Šaľa
10. Súbor objektov (bývalá škola v prírode) pri obci Čifáre
11. Objekt (bývalá zberňa bielizne) ulica Mederčská s.č. 819, Komárno
12. Pozemok parc.č. 243/10 v k.ú. Komárno
13. Súbor objektov (bývalý Domov sociálnych služieb) Nová Stráž - Komárno
14. Súbor objektov (bývalý Domov mládeže) Kravany nad Dunajom


Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja