Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domRománska katedrála, Diakovce
Dnes je Štvrtok 30.07.2015

 

Verejná obchodná súťaž

Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v Nitre, Rázusova 2A vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj prebytočného nehnuteľného majetku
04.11.2014
Predmet súťaže:
1. Stredisko praktického vyučovania, ulica Novozámocká 104, Nitra
2. Internát, ulica Dvorčianska 61, Nitra
3. Budova praktického vyučovania, ulica 1. mája 500, Vráble
4. Pozemok Olichov
5. Rodinný dom, ulica Pionierska 18, Topoľčany
6. Súbor objektov (bývalá škola v prírode) pri obci Čifáre
7. Súbor objektov (bývalý Domov sociálnych služieb) Nová Stráž - Komárno
8. Súbor objektov (bývalý Domov mládeže) Kravany nad Dunajom
9. Detské rehabilitačné sanatórium Komárno
10. Rodinný dom, Rázusova 14, Zlaté Moravce


Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja