Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domRománska katedrála, Diakovce
Dnes je Streda 23.04.2014

Schválené dotácie na podporu kultúry a športu na rok 2014 nájdete tu.

Mladý tvorca 2011 – celoslovenská výstava zručností stredoškolákov

V dňoch 14. 4. – 16. 4. 20111 sa konal už 19. ročník celoslovenskej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania s názvom „Mladý tvorca 2011“, ktorá sa uskutočnila v areáliAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik. Už tradične bol jeho spoluorganizátor Nitriansky samosprávny kraj spolu soZdružením pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania a Agrokomplexom – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik. Hlavným usporiadateľom bolo Ministerstvo hospodárstva SR. Prezentácie škôl, spojené s predajom výrobkov a poskytovaním služieb, boli obohatené sprievodnými programami, v ktorých sa talentovaní žiaci predstavili tanečnými, speváckymi a inými vystúpeniami. Návštevníkov výstavy oslovili tiež módne prehliadky so zaujímavými kolekciami na jarnú a letnú sezónu, obľúbený galaprogram a ďalšie vystúpenia jednotlivcov i súborov, ktoré prebiehali súbežne počas celej výstavy.

Tohto roku sa prezentovalo 114 vystavovateľov, z nich 48 za Nitrianskysamosprávny kraj, ktorí mali možnosť zapojiť sa do súťaží Cena za inováciu a technickú tvorivosť“ a „Top výrobok“ vo viacerých kategóriách. Okrem toho bolo udelených niekoľko ďalších zaujímavých cien: „Cena ministra hospodárstva SR“, „Cena hejtmana kraje Vysočina“,„Ceny predsedovsamosprávnych krajov“ - predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja udelil Cenu za „najlepšiu expozíciu“ Strednej odbornej škole drevárskej, Pílska 7, Topoľčany. Ceny udelili aj predsedovia Trnavského, Žilinského, Trenčianskeho, Banskobystrického a Prešovského kraja. K ďalším oceneniam patrili Cenapredsedu organizačného výboru Mladý tvorca 2011“ a „Cena predsedu Združenia pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania“. Školy v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja získali: 4 x cenu TOP výrobok, 5 xCenu za inováciu a technickú tvorivosť“, 1 z „Cien hejtmana kraje Vysočina“, 1Čestné uznanie hejtmana kraje Vysočina“, „Cenu predsedu organizačného výboru Mladý tvorca 2011“, „Cenu predsedu združenia pre rozvoj odborného vzdelávania a ďalších 17 výrobkov bolo ocenených. 


VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ

A) TOP VÝROBOK

1. KATEGÓRIA – STROJÁRSTVO

Stredná priemyselná škola, ul. Fraňa Kráľa, Nitra Pneumatická stavebnica

2. KATEGÓRIA - ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA

SOŠ, Bratislavská cesta 10, Komárno Čistá energia - vodíkový palivový článok

3. KATEGÓRIA - DREVOSPRACUJÚCA VÝROBA

SOŠ drevárska, Krásno nad Kysucou č. 1642 Sen očí

4. KATEGÓRIA - ODEVY Z TKANÍN

SOŠ, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou Florissimo

5. KATEGÓRIA - ODEVY Z PLETENÍN

SOŠ obchodu a služieb, Špitálska 4, Banská Štiavnica Dámske vychádzkové variácie

6. KATEGÓRIA - VÝROBKY Z TKANÍN, PLETENÍN A USNÍ

SOŠ Andyho Warhola, Duchnovičová 506, Medzilaborce Divé maky - inšpirácia Andy Warhol

7. KATEGÓRIA - CHÉMIA, FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL, POLYGRAFIA, PAPIERNICTVO, SKLÁRSTVO

SOŠ sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne Paraván

8. KATEGÓRIA - UMELECKÉ SPRACOVANIE VÝROBKOV Z KOVU

SSUŠ, Kyslá 214, 966 61 Hodruša Hámre Misijný ruženec

9. KATEGÓRIA - UMELECKÉ SPRACOVANIE VÝROBKOV Z DREVA

SOŠ, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce Motorka

10.KATEGÓRIA - UMELECKÉ SPRACOVANIE VÝROBKOV Z POTRAVÍN

SOŠ Krušovská 2091, Topoľčany Z rozprávky do rozprávky

B) CENA ZA INOVÁCIU A TECHNICKÚ TVORIVOSŤ

SOŠ drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou Panel na simuláciu PC sietí

SOŠ technická, Nitrianska 61, Šurany Stroj na výrobu rybárskej návnady (Boilies)

Stredná priemyselná škola, ul. Fraňa Kráľa, Nitra Pneumatický manipulátor

SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce Solárna elektráreň

SOŠ, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce Učebná pomôcka zapojenia vypínačov pre domovú elektrickú inštaláciu

SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany Knihovňa so zasúvacími dverami „Libros"

C) CENA MINISTRA HOSPODÁRSTVA SR

SOŠ DREVÁRSKA, KRÁSNO NAD KYSUCOU Č. 1642 SEN OČÍ

D) CENA HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

1. ZA NAJZAUJÍMAVEJŠÍ VÝROBOK ZO VŠETKÝCH SÚŤAŽNÝCH VÝROBKOV

SOŠ, ul. 1. mája 500, Vráble Univerzálne zabezpečovacie zariadenie

2. ZA NAJZAUJÍMAVEJŠÍ VÝROBOK ZO SÚŤAŽNÝCH VÝROBKOV KRAJA VYSOČINA

Střední škola technická, Polenská 2, Jihlava Plašič zvěře

3. ČESTNÉ UZNANIA ZA REMESELNE VYDARENÉ VÝROBKY

SOŠ, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Bager – stavebnica

SOŠ polytechnická, Dvorčianska 629, Nitra Herkules

SOŠ Andyho Warhola, Duchnovičová 506, Medzilaborce Bozk 1 a Bozk 2

E) CENY PREDSEDOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

1. TRNAVSKÝ KRAJ

SOŠ polytechnická Koniareková 17, Trnava

2. NITRIANSKY KRAJ

SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany

3. TRENČIANSKY KRAJ

SOŠ podnikania, ul. Veľkomoravská 14, Trenčín

SOŠ, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

4. BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

5. ŽILINSKÝ KRAJ

SOŠ drevárska, Krásno nad Kysucou č. 1642

6. PREŠOVSKÝ KRAJ

SOŠ, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

F) CENA PREDSEDU ORGANIZAČNÉHO VÝBORU VÝSTAVY

MLADÝ TVORCA 2011

SOŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice

F) CENA PREDSEDU ZDRUŽENIA PRE ROZVOJ STREDOŠKOLSKÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

SOŠ, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce

G) CENY PRE SÚŤAŽIACICH V SPRIEVODNEJ SÚŤAŽI V UČEBNOM ODBORE STOLÁR A V ŠTUDIJNOM ODBORE OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY

1. miesto Marek Striček - SoŠ drevárska, Krásno nad Kysucou 1642

2. miesto Marek Hudec - SOŠ drevárska , Pod lipami 77, Liptovský Hrádok

3. miesto Matej Zajonc – SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Fotogaléria

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
  • Tu sú zverejnené Návrhy VZN, o ktorých bude Zastupiteľstvo NSK rokovať
Aktuálne výzvy
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Elektronická podateľňa
Oznam pre občanov

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja