Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domRománska katedrála, Diakovce
Dnes je Štvrtok 17.04.2014

Schválené dotácie na podporu kultúry a športu na rok 2014 nájdete tu.

Vyhodnotenie Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska 2010/11

Slávnostné vyhodnotenie Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska 2010/11 sa uskutočnilo 11. novembra 2011 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. Ocenenia najlepším krajom a školám odovzdali prezident Slovenského olympijského výboru František Chmelár, predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Slávnostný program s účasťou vyše 150 ľudí vhodne prikrášlilo spevácke vystúpenie skupiny Fragile.
Nitriansky samosprávny kraj sa umiestnil na piatom mieste s celkovým počtom zapojených škôl 136 (MŠ 68, ZŠ 38, SŠ 30) a v počte zapojených materských škôl získal pekné tretie miesto. Ceny za Nitriansky kraj prevzala vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry ÚNSK PhDr. Ľubica Libová, PhD. Ocenenia za aktivitu si prevzali aj školy a najaktívnejší spoluorganizátori.

Ocenené školy z Nitrianskeho kraja
Materská škola s VJM Pribeta a Materská škola s VJS Pribeta
Základná škola - Spojená Katolícka škola F. Fegyvernekiho s VJM, SNP 4, Šahy
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany

Ocenený najaktívnejší spoluorganizátor
PaedDr. Angelika Révész - Spoločný školský úrad Šahy

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
  • Tu sú zverejnené Návrhy VZN, o ktorých bude Zastupiteľstvo NSK rokovať
Aktuálne výzvy
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Elektronická podateľňa
Oznam pre občanov

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja