Evidencia stavu dostupnosti zariadení

Okres Zariadenie Druh poskytovanej služby Kapacita Voľné miesta pre mužov Voľné miesta pre ženy Počet čakateľov Dátum aktualizácie
Komárno ZSS Dafné dss 70 0 0 0 07.08.2013
Komárno ZSS Magnólia Zps 30 0 0 0 19.12.2014
Komárno ZSS Magnólia DSS 150 0 0 0 19.12.2014
Levice ZSS Domum DSS 100 1 0 5 14.11.2014
Levice ZSS Fénix ZpS 38 0 0 4 05.12.2014
Levice ZSS Fénix DSS 84 0 0 7 05.12.2014
Levice ZSS Fénix ŠZ 38 0 0 1 05.12.2014
Levice ZSS Jeseň života DSS 83 0 2 0 19.12.2014
Levice ZSS Jeseň života ŠZ 40 0 1 0 31.10.2014
Levice ZSS Jeseň života ZPS 55 0 0 0 08.08.2014
Levice ZSS Perla DSS 35 0 0 4 05.12.2014
Levice ZSS Platan DSS 31 0 0 1 05.11.2014
Levice ZSS Platan ŠZ 12 0 0 4 05.11.2014
Nitra ZSS Benefit DSS 23 0 0 3 27.10.2014
Nitra ZSS Benefit ŠZ 20 0 0 0 27.10.2014
Nitra ZSS Borinka ZPS 20 0 0 3 05.12.2014
Nitra ZSS Borinka ŠZ 71 0 0 1 05.12.2014
Nitra ZSS Borinka DSS 70 0 0 6 05.12.2014
Nitra ZSS Kreatív DSS 137 0 0 6 21.11.2014
Nitra ZSS Kreatív Rehabilitačne stredisko 4 2 1 0 04.04.2014
Nitra ZSS Nitrava DSS 110 0 0 10 28.11.2014
Nitra ZSS Nitrava ŠZ 75 0 0 9 28.11.2014
Nitra ZSS Nitrava ZPS 35 0 0 4 28.11.2014
Nitra ZSS Viničky ZPS 30 0 0 3 19.12.2014
Nitra ZSS Viničky DSS 50 0 0 7 19.12.2014
Nitra ZSS Viničky IC 10 0 0 0 19.12.2014
Nitra ZSS Viničky Špecializované zariadenie 100 0 0 8 19.12.2014
Nové Zámky ZSS Baracha Zariadenie podporovaného bývania 16 0 0 1 11.04.2014
Nové Zámky ZSS Baracha domov sociálnych služieb 97 0 0 1 05.12.2014
Nové Zámky ZSS Baracha špecializované zariadenie 17 0 0 3 05.12.2014
Nové Zámky ZSS Dunaj dunaj kovacov 195 0 0 2 20.01.2014
Nové záMKY ZSS Dunaj - Chľaba 505 Chľaba ZPB 15 0 0 0 15.10.2013
nové Zámky ZSS Dunaj - Chľaba 505 Chľaba 505 RS 7 0 0 0 16.08.2013
Nové Zámky ZSS Dunaj - Chľaba 505 Chľaba 505 ZSS 18 0 0 0 16.08.2013
Nové Zámky ZSS Ipeľ DSS 70 3 2 0 09.12.2014
Nové Zámky ZSS Kamilka Zariadenie podporovaného bývania 10 0 0 1 01.10.2009
Nové Zámky ZSS LIPKA ŠZ 10 0 0 1 12.11.2014
Nové Zámky ZSS Lipka DSS 56 2 0 0 12.11.2014
Nové Zámky ZSS Vek Nádeje DSS 125 0 0 7 07.11.2014
Nové Zámky ZSS Vek Nádeje ŠZ Alzheimer 50 0 0 6 07.11.2014
Nové Zámky ZSS Vek Nádeje Rehabilitačné stredisko 5 0 0 1 07.11.2014
NZ ZSS Kamilka DSS 74 0 0 1 24.11.2014
NZ ZSS Kamilka ŠZ 12 0 0 19 09.09.2014
Topoľčany ZSS Clementia Domov sociálnych služieb 100 1 0 2 29.10.2014
Topoľčany ZSS Clementia Špecializované zariadenie 70 0 0 2 29.10.2014
Topoľčany ZSS Harlekýn DSS 32 0 0 4 12.11.2014
Topoľčany ZSS Harlekýn ŠZ 20 0 0 1 12.11.2014
Topoľčany ZSS Harlekýn ZDS 2 0 0 0 12.11.2014
Topoľčany ZSS Harmónia DSS 49 0 0 1 12.11.2014
Topoľčany ZSS Môj Domov ZPB 6 0 1 1 13.11.2014
Topoľčany ZSS Môj Domov ZPS 30 0 0 0 13.11.2014
Topoľčany ZSS Môj Domov DSS 164 2 0 3 13.11.2014
Topoľčany ZSS Môj Domov ŠZ 54 0 0 1 13.11.2014
Topoľčany ZSS Penzión ZpS 45 0 0 0 19.12.2014
Topoľčany ZSS Penzión DSS 75 0 0 1 19.12.2014
Topoľčany ZSS V Kaštieli DSS 115 3 1 3 05.12.2014
Zlaté Moravce ZSS Svetlo ŠZ sluchovo post. 25 0 0 0 06.11.2012
Zlaté Moravce ZSS Svetlo RSS 4 0 0 0 20.08.2013
Zlaté Moravce ZSS Svetlo DSS 174 0 0 0 20.08.2013