Evidencia stavu dostupnosti zariadení

Okres Zariadenie Druh poskytovanej služby Kapacita Voľné miesta pre mužov Voľné miesta pre ženy Počet čakateľov Dátum aktualizácie
Komárno ZSS Dafné dss 70 0 0 0 07.08.2013
Komárno ZSS Magnólia Zps 30 0 0 0 28.03.2014
Komárno ZSS Magnólia DSS 150 0 0 0 28.03.2014
Levice ZSS Domum dss 100 0 0 6 20.03.2014
Levice ZSS Fénix ZpS 38 0 0 8 11.04.2014
Levice ZSS Fénix DSS 84 0 0 7 11.04.2014
Levice ZSS Fénix ŠZ 38 0 0 1 11.04.2014
Levice ZSS Jeseň života DSS 95 0 3 0 03.04.2014
Levice ZSS Jeseň života ŠZ 40 0 2 2 11.04.2014
Levice ZSS Jeseň života ZPS 48 0 0 0 03.04.2014
Levice ZSS Perla DSS 35 0 0 2 17.04.2014
Levice ZSS Platan DSS 31 0 0 2 04.04.2014
Levice ZSS Platan ŠZ 12 0 0 0 04.04.2014
Nitra ZSS Benefit DSS 23 0 0 4 13.01.2014
Nitra ZSS Benefit ŠZ 20 0 0 0 13.01.2014
Nitra ZSS Borinka ZPS 20 0 0 0 11.04.2014
Nitra ZSS Borinka DSS 70 0 0 4 22.04.2014
Nitra ZSS Borinka Špecializované zariadenie 71 0 0 2 22.04.2014
Nitra ZSS Kreatív DSS 137 0 0 5 04.04.2014
Nitra ZSS Kreatív Rehabilitačne stredisko 4 2 1 0 04.04.2014
Nitra ZSS Nitrava DSS 139 0 0 5 23.04.2014
Nitra ZSS Nitrava ŠZ 44 0 0 3 23.04.2014
Nitra ZSS Nitrava ZPS 37 0 0 6 23.04.2014
Nitra ZSS Viničky ZPS 30 0 0 3 16.04.2014
Nitra ZSS Viničky dss 150 0 0 7 11.04.2014
Nitra ZSS Viničky IC 10 0 0 0 16.04.2014
Nové Zámky ZSS Baracha Zariadenie podporovaného bývania 16 0 0 1 11.04.2014
Nové Zámky ZSS Baracha Domov sociálnych služieb 99 0 0 2 06.12.2013
Nové Zámky ZSS Baracha Špecializované zariadenie 15 0 0 1 06.12.2013
Nové Zámky ZSS Dunaj dunaj kovacov 195 0 0 2 20.01.2014
Nové záMKY ZSS Dunaj - Chľaba 505 Chľaba ZPB 15 0 0 0 15.10.2013
nové Zámky ZSS Dunaj - Chľaba 505 Chľaba 505 RS 7 0 0 0 16.08.2013
Nové Zámky ZSS Dunaj - Chľaba 505 Chľaba 505 ZSS 18 0 0 0 16.08.2013
Nové Zámky ZSS Ipeľ DSS 70 2 2 1 15.04.2014
Nové Zámky ZSS Kamilka Zariadenie podporovaného bývania 10 0 0 1 01.10.2009
Nové Zámky ZSS LIPKA Špecializované zariadenie 10 0 0 0 01.12.2011
Nové Zámky ZSS Lipka DSS 56 1 0 0 22.11.2013
Nové Zámky ZSS Vek Nádeje DSS 125 0 0 4 17.04.2014
Nové Zámky ZSS Vek Nádeje ŠZ - Alzheimer 50 0 0 1 17.04.2014
Nové Zámky ZSS Vek Nádeje Rehabilitačné stredisko 5 0 0 0 17.04.2014
NZ ZSS Kamilka DSS 74 0 1 0 21.11.2013
NZ ZSS Kamilka ŠZ 12 0 0 0 09.10.2013
Topoľčany ZSS Clementia Domov sociálnych služieb 100 0 0 2 26.02.2014
Topoľčany ZSS Clementia Špecializované zariadenie 70 0 0 2 26.02.2014
Topoľčany ZSS Harlekýn DSS 32 0 0 5 11.04.2014
Topoľčany ZSS Harlekýn SZ 12 0 0 6 11.04.2014
Topoľčany ZSS Harlekýn ZDS 2 0 0 0 11.04.2014
Topoľčany ZSS Harmónia DSS 49 0 0 2 31.10.2013
Topoľčany ZSS Môj Domov ZPB 6 1 0 0 17.04.2014
Topoľčany ZSS Môj Domov ZPS 30 0 0 0 17.04.2014
Topoľčany ZSS Môj Domov ŠZ 54 0 2 0 17.04.2014
Topoľčany ZSS Môj Domov DSS 164 0 0 6 17.04.2014
Topoľčany ZSS Penzión ZpS 45 0 0 0 16.04.2014
Topoľčany ZSS Penzión DSS 75 0 0 2 16.04.2014
Topoľčany ZSS V Kaštieli DSS 115 0 0 4 04.04.2014
Zlaté Moravce ZSS Svetlo ŠZ sluchovo post. 25 0 0 0 06.11.2012
Zlaté Moravce ZSS Svetlo RSS 4 0 0 0 20.08.2013
Zlaté Moravce ZSS Svetlo DSS 174 0 0 0 20.08.2013