Evidencia stavu dostupnosti zariadení

Okres Zariadenie Druh poskytovanej služby Kapacita Voľné miesta pre mužov Voľné miesta pre ženy Počet čakateľov Dátum aktualizácie
ZSS Domum DSS 100 0 0 6 26.08.2015
ZSS Dunaj - Chľaba 505 0 0 0 0 31.08.2015
Komárno ZSS Dafné dss 70 0 0 0 07.08.2013
Komárno ZSS Magnólia Zps 30 0 0 0 28.08.2015
Komárno ZSS Magnólia DSS 120 0 0 0 28.08.2015
Komárno ZSS Magnólia Špecializované zariadenie 30 0 0 0 28.08.2015
Levice SZ Perla Špecializované zariadenie 21 0 0 2 27.08.2015
Levice ZSS Fénix ZpS 38 0 0 7 28.08.2015
Levice ZSS Fénix DSS 84 0 0 3 28.08.2015
Levice ZSS Fénix ŠZ 38 0 0 6 28.08.2015
Levice ZSS Jeseň života DSS 83 0 0 0 28.08.2015
Levice ZSS Jeseň života ŠZ 45 0 0 2 28.08.2015
Levice ZSS Jeseň života ZPS 55 0 0 3 28.08.2015
Levice ZSS Perla DSS 14 0 0 0 27.08.2015
Levice ZSS Perla Domov na pol ceste 8 2 2 0 27.08.2015
Levice ZSS Perla Útulok 24 6 6 0 27.08.2015
Levice ZSS Platan DSS 12 0 0 0 28.08.2015
Levice ZSS Platan ŠZ 31 0 0 0 28.08.2015
Nitra ZSS Benefit DSS 23 0 3 0 31.08.2015
Nitra ZSS Benefit ŠZ 20 0 0 0 31.08.2015
Nitra ZSS Borinka ŠZ 90 0 0 19 31.08.2015
Nitra ZSS Borinka DSS 50 0 0 0 28.08.2015
Nitra ZSS Borinka ZPS 20 0 0 7 28.08.2015
Nitra ZSS Kreatív DSS 137 0 0 5 14.08.2015
Nitra ZSS Kreatív RS 4 0 1 0 24.07.2015
Nitra ZSS Nitrava ŠZ 99 0 0 19 28.08.2015
Nitra ZSS Nitrava ZPS 35 0 0 9 28.08.2015
Nitra ZSS Nitrava DSS 86 0 0 3 28.08.2015
Nitra ZSS Viničky ZPS 30 0 0 4 28.08.2015
Nitra ZSS Viničky DSS 50 0 0 4 28.08.2015
Nitra ZSS Viničky IC 10 0 0 0 28.08.2015
Nitra ZSS Viničky ŠZ 100 0 0 30 28.08.2015
Nové Zámky ZSS Baracha ZPB 16 0 0 0 28.08.2015
Nové Zámky ZSS Baracha DSS 37 0 0 2 28.08.2015
Nové Zámky ZSS Baracha ŠZ 77 0 0 0 28.08.2015
Nové Zámky ZSS Dunaj - Chľaba 505 Rehabilitačné stredisko 2 1 1 0 31.07.2015
Nové Zámky ZSS Dunaj - Chľaba 505 DSS 13 0 0 0 31.07.2015
Nové Zámky ZSS Dunaj - Chľaba 505 Zariadenie podporovaného bývania 12 0 0 0 31.07.2015
Nové zámky ZSS Dunaj Kováčov DSS 155 0 0 2 31.08.2015
Nové Zámky ZSS Dunaj Kováčov Špecializované zariadenie 40 2 1 0 31.07.2015
Nové Zámky ZSS Ipeľ DSS 40 1 1 0 28.08.2015
Nové Zámky ZSS Ipeľ ŠZ 30 1 5 0 28.08.2015
Nové Zámky ZSS Kamilka Zariadenie podporovaného bývania 10 0 0 1 01.10.2009
Nové Zámky ZSS LIPKA Špecializované zariadenie 10 0 1 1 28.08.2015
Nové Zámky ZSS Lipka DSS 56 2 0 0 28.08.2015
Nové Zámky ZSS Vek Nádeje DSS 125 0 0 7 28.08.2015
Nové Zámky ZSS Vek Nádeje ŠZ - Alzheimer 50 0 0 8 28.08.2015
Nové Zámky ZSS Vek Nádeje ZPS 10 0 0 0 28.08.2015
Nové Zámky ZSS Vek Nádeje Rehabilitačné stredisko 5 0 0 0 28.08.2015
NZ ZSS Kamilka DSS 56 0 1 0 17.07.2015
NZ ZSS Kamilka ŠZ 30 0 0 1 12.05.2015
Topoľčany ZSS Clementia Domov sociálnych služieb 100 2 0 2 28.08.2015
Topoľčany ZSS Clementia Špecializované zariadenie 70 0 0 2 28.08.2015
Topoľčany ZSS Harlekýn DSS 32 0 0 6 27.08.2015
Topoľčany ZSS Harlekýn SZ 20 0 0 4 27.08.2015
Topoľčany ZSS Harlekýn ZDS 0 0 0 0 27.08.2015
Topoľčany ZSS Harmónia DSS 15 0 0 1 28.08.2015
Topoľčany ZSS Harmónia ŠZ 34 0 0 2 28.08.2015
Topoľčany ZSS Môj Domov ZpS 30 2 1 0 28.08.2015
Topoľčany ZSS Môj Domov Zariadenie podporovaného bývania 6 1 2 0 28.08.2015
Topoľčany ZSS Môj Domov DSS celoročne 139 0 0 2 28.08.2015
Topoľčany ZSS Môj Domov DSS týždenne 2 1 1 0 28.08.2015
Topoľčany ZSS Môj Domov DSS ambulantne 1 1 0 0 28.08.2015
Topoľčany ZSS Môj Domov ŠZ 80 3 7 0 28.08.2015
Topoľčany ZSS Môj Domov Domov na pol ceste 6 3 0 0 28.08.2015
Topoľčany ZSS Môj Domov Útulok 21 3 0 0 28.08.2015
Topoľčany ZSS Penzión ZpS 32 0 0 0 27.08.2015
Topoľčany ZSS Penzión DSS 39 0 0 1 27.08.2015
Topoľčany ZSS Penzión ŠZ 46 1 0 4 27.08.2015
Topoľčany ZSS V Kaštieli DSS 113 1 0 3 31.08.2015
Topoľčany ZSS V Kaštieli ŠZ 2 0 0 0 31.07.2015
Zlaté Moravce ZSS Svetlo SZ 35 0 0 0 29.07.2015
Zlaté Moravce ZSS Svetlo RS 4 0 0 0 29.07.2015
Zlaté Moravce ZSS Svetlo DSS 164 0 0 0 29.07.2015