Evidencia stavu dostupnosti zariadení

Okres Zariadenie Druh poskytovanej služby Kapacita Voľné miesta pre mužov Voľné miesta pre ženy Počet čakateľov Dátum aktualizácie
Komárno ZSS Dafné dss 70 0 0 0 07.08.2013
Komárno ZSS Magnólia Zps 30 0 0 0 06.02.2015
Komárno ZSS Magnólia DSS 147 5 6 0 06.02.2015
Levice SZ Perla Špecializované zariadenie 21 0 0 0 15.05.2015
Levice ZSS Domum DSS 100 0 0 5 15.05.2015
Levice ZSS Fénix ZpS 38 0 0 5 23.04.2015
Levice ZSS Fénix DSS 84 1 0 8 22.05.2015
Levice ZSS Fénix ŠZ 38 0 1 2 13.05.2015
Levice ZSS Jeseň života DSS 83 0 1 0 12.05.2015
Levice ZSS Jeseň života ŠZ 40 1 0 0 13.03.2015
Levice ZSS Jeseň života ZPS 55 0 0 0 16.01.2015
Levice ZSS Perla DSS 14 0 0 0 15.05.2015
Levice ZSS Platan DSS 12 0 0 1 26.02.2015
Levice ZSS Platan ŠZ 31 0 0 2 26.02.2015
Nitra ZSS Benefit DSS 23 0 0 3 05.05.2015
Nitra ZSS Benefit ŠZ 20 0 0 0 05.05.2015
Nitra ZSS Borinka ZPS 20 0 0 3 22.05.2015
Nitra ZSS Borinka Špecializované zariadenie 90 0 0 14 29.05.2015
Nitra ZSS Borinka DSS 50 0 0 0 22.05.2015
Nitra ZSS Kreatív DSS 137 0 0 6 21.11.2014
Nitra ZSS Kreatív Rehabilitačne stredisko 4 2 1 0 04.04.2014
Nitra ZSS Nitrava ŠZ 80 0 0 19 22.05.2015
Nitra ZSS Nitrava ZPS 35 0 0 12 22.05.2015
Nitra ZSS Nitrava DSS 105 0 0 4 22.05.2015
Nitra ZSS Viničky ZPS 30 0 0 3 26.05.2015
Nitra ZSS Viničky DSS 50 0 0 6 26.05.2015
Nitra ZSS Viničky IC 10 0 0 0 30.04.2015
Nitra ZSS Viničky ŠZ 100 0 0 25 26.05.2015
Nové Zámky ZSS Baracha Zariadenie podporovaného bývania 16 1 0 0 29.05.2015
Nové Zámky ZSS Baracha Domov sociálnych služieb 37 0 0 1 29.05.2015
Nové Zámky ZSS Baracha Špecializované zariadenie 77 0 0 0 29.05.2015
Nové Zámky ZSS Dunaj dunaj kovacov 195 0 0 2 20.01.2014
Nové záMKY ZSS Dunaj - Chľaba 505 Chľaba ZPB 15 0 0 0 15.10.2013
nové Zámky ZSS Dunaj - Chľaba 505 Chľaba 505 RS 7 0 0 0 16.08.2013
Nové Zámky ZSS Dunaj - Chľaba 505 Chľaba 505 ZSS 18 0 0 0 16.08.2013
Nové Zámky ZSS Ipeľ DSS+ŠZ 70 4 6 0 15.05.2015
Nové Zámky ZSS Kamilka Zariadenie podporovaného bývania 10 0 0 1 01.10.2009
Nové Zámky ZSS LIPKA špecializované zariadenie 10 0 1 1 30.01.2015
Nové Zámky ZSS Lipka DSS 56 2 0 0 24.04.2015
Nové Zámky ZSS Vek Nádeje DSS 125 0 0 7 21.05.2015
Nové Zámky ZSS Vek Nádeje ŠZ - Alzheimer 50 0 0 7 21.05.2015
Nové Zámky ZSS Vek Nádeje Rehabilitačné stredisko 5 0 0 0 21.05.2015
NZ ZSS Kamilka DSS 56 0 0 0 12.05.2015
NZ ZSS Kamilka ŠZ 30 0 0 1 12.05.2015
Topoľčany ZSS Clementia Domov sociálnych služieb 100 1 0 2 19.05.2015
Topoľčany ZSS Clementia Špecializované zariadenie 70 0 0 2 19.05.2015
Topoľčany ZSS Harlekýn DSS 32 0 0 5 29.05.2015
Topoľčany ZSS Harlekýn SZ 20 0 0 2 29.05.2015
Topoľčany ZSS Harlekýn ZDS 2 0 0 0 29.05.2015
Topoľčany ZSS Harmónia DSS 49 0 0 1 12.11.2014
Topoľčany ZSS Môj Domov ZPB 6 3 0 0 21.05.2015
Topoľčany ZSS Môj Domov ZPS 30 0 0 0 21.05.2015
Topoľčany ZSS Môj Domov DSS 142 0 0 2 21.05.2015
Topoľčany ZSS Môj Domov ŠZ 80 5 0 4 21.05.2015
Topoľčany ZSS Penzión ZpS 35 0 0 0 30.04.2015
Topoľčany ZSS Penzión DSS 45 0 0 1 30.04.2015
Topoľčany ZSS Penzión ŠZ 40 0 0 0 30.04.2015
Topoľčany ZSS V Kaštieli DSS 115 2 1 3 29.05.2015
Zlaté Moravce ZSS Svetlo ŠZ sluchovo post. 25 0 0 0 06.11.2012
Zlaté Moravce ZSS Svetlo RSS 4 0 0 0 20.08.2013
Zlaté Moravce ZSS Svetlo DSS 174 0 0 0 20.08.2013