Evidencia stavu dostupnosti zariadení

Okres Zariadenie Druh poskytovanej služby Kapacita Voľné miesta pre mužov Voľné miesta pre ženy Počet čakateľov Dátum aktualizácie
Komárno ZSS Dafné dss 70 0 0 0 07.08.2013
Komárno ZSS Magnólia Zps 30 0 0 0 17.10.2014
Komárno ZSS Magnólia DSS 150 0 0 0 17.10.2014
Levice ZSS Domum DSS 100 0 0 6 12.08.2014
Levice ZSS Fénix ZpS 38 0 0 7 16.10.2014
Levice ZSS Fénix DSS 84 0 0 7 16.10.2014
Levice ZSS Fénix ŠZ 38 0 0 1 16.10.2014
Levice ZSS Jeseň života DSS 83 0 0 0 26.09.2014
Levice ZSS Jeseň života ŠZ 40 0 0 0 26.09.2014
Levice ZSS Jeseň života ZPS 55 0 0 0 08.08.2014
Levice ZSS Perla DSS 35 0 0 4 26.09.2014
Levice ZSS Platan DSS 31 0 0 1 26.09.2014
Levice ZSS Platan ŠZ 12 0 0 4 26.09.2014
Nitra ZSS Benefit DSS 23 0 0 4 13.01.2014
Nitra ZSS Benefit ŠZ 20 0 0 1 30.09.2014
Nitra ZSS Borinka ZPS 20 0 0 3 17.10.2014
Nitra ZSS Borinka DSS 70 0 0 5 17.10.2014
Nitra ZSS Borinka ŠZ 71 0 0 5 17.10.2014
Nitra ZSS Kreatív DSS 137 0 0 5 04.04.2014
Nitra ZSS Kreatív Rehabilitačne stredisko 4 2 1 0 04.04.2014
Nitra ZSS Nitrava DSS 110 1 0 9 03.10.2014
Nitra ZSS Nitrava ŠZ 75 0 0 6 03.10.2014
Nitra ZSS Nitrava ZPS 35 0 0 4 03.10.2014
Nitra ZSS Viničky ZPS 30 0 0 3 26.09.2014
Nitra ZSS Viničky IC 10 0 0 0 26.09.2014
Nitra ZSS Viničky IC 10 0 0 0 13.06.2014
Nové Zámky ZSS Baracha domov sociálnych služieb 99 0 0 1 26.08.2014
Nové Zámky ZSS Baracha Zariadenie podporovaného bývania 16 0 0 1 11.04.2014
Nové Zámky ZSS Baracha špecializované zariadenie 15 0 0 3 24.09.2014
Nové Zámky ZSS Dunaj dunaj kovacov 195 0 0 2 20.01.2014
Nové záMKY ZSS Dunaj - Chľaba 505 Chľaba ZPB 15 0 0 0 15.10.2013
nové Zámky ZSS Dunaj - Chľaba 505 Chľaba 505 RS 7 0 0 0 16.08.2013
Nové Zámky ZSS Dunaj - Chľaba 505 Chľaba 505 ZSS 18 0 0 0 16.08.2013
Nové Zámky ZSS Ipeľ DSS 70 4 2 0 13.08.2014
Nové Zámky ZSS Kamilka Zariadenie podporovaného bývania 10 0 0 1 01.10.2009
Nové Zámky ZSS Lipka DSS 56 2 0 0 13.06.2014
Nové Zámky ZSS LIPKA ŠZ 10 0 0 1 30.07.2014
Nové Zámky ZSS Vek Nádeje DSS 125 0 0 8 19.09.2014
Nové Zámky ZSS Vek Nádeje ŠZ Alzheimer 50 0 0 3 19.09.2014
Nové Zámky ZSS Vek Nádeje Rehabilitačné stredisko 5 0 0 1 19.09.2014
NZ ZSS Kamilka DSS 74 0 0 0 09.07.2014
NZ ZSS Kamilka ŠZ 12 0 0 19 09.09.2014
Topoľčany ZSS Clementia Domov sociálnych služieb 100 0 0 2 15.10.2014
Topoľčany ZSS Clementia Špecializované zariadenie 70 0 0 2 15.10.2014
Topoľčany ZSS Harlekýn DSS 32 0 0 5 11.04.2014
Topoľčany ZSS Harlekýn SZ 12 0 0 6 11.04.2014
Topoľčany ZSS Harlekýn ZDS 2 0 0 0 11.04.2014
Topoľčany ZSS Harmónia DSS 49 0 0 1 10.06.2014
Topoľčany ZSS Môj Domov ZPB 6 0 1 1 16.10.2014
Topoľčany ZSS Môj Domov ZPS 30 0 0 0 16.10.2014
Topoľčany ZSS Môj Domov DSS 164 3 3 3 16.10.2014
Topoľčany ZSS Môj Domov ŠZ 54 0 0 0 16.10.2014
Topoľčany ZSS Penzión ZpS 45 0 0 0 09.10.2014
Topoľčany ZSS Penzión DSS 75 1 0 0 09.10.2014
Topoľčany ZSS V Kaštieli DSS 115 0 0 4 17.10.2014
Zlaté Moravce ZSS Svetlo ŠZ sluchovo post. 25 0 0 0 06.11.2012
Zlaté Moravce ZSS Svetlo RSS 4 0 0 0 20.08.2013
Zlaté Moravce ZSS Svetlo DSS 174 0 0 0 20.08.2013