PROGRAM:

Program celoživotného vzdelávania


AKCIA:

PARTNERSTVÁ COMENIUS REGIO


NÁZOV PROJEKTU:

Teoretické a praktické vzdelávanie v zdravotníckych školách a v zdravotníckych zariadeniach

PROGRAM:

Program celoživotného vzdelávania


AKCIA:

PARTNERSTVÁ COMENIUS REGIO


NÁZOV PROJEKTU:

Teoretické a praktické vzdelávanie v zdravotníckych školách a v zdravotníckych zariadeniach

PROGRAM:

Program celoživotného vzdelávania


AKCIA:

PARTNERSTVÁ COMENIUS REGIO


NÁZOV PROJEKTU:

Teoretické a praktické vzdelávanie v zdravotníckych školách a v zdravotníckych zariadeniach

Program celoživotného vzdelávania © 2015 PARTNERSTVÁ COMENIUS REGIO